IME

Пенсионен превод

Автор: Светла Костадинова / 05.11.2010

Много често не можем да разберем какво ни казват политиците. В повечето случаи, имаме усещането, че не успяваме да прозрем разума в това, което ни предлагат. За болшинството реформи получаваме обяснения, които не носят никаква информация относно кой, колко и кога ще плати и съответно ще получи в резултат на взетите решения.

Най-пресният случай е пенсионната реформа, измислена от тристранката тази седмица. Вече няколко дни премиерът и социалният министър се разхождат с една страничка по медиите и се надяват графичното представяне на реформата да ни помогне в разбирането. Скандалното е, че в рамките на 20 дни се обсъждат реформи, които ще променят живота на всички, но нямаше официални подробни сметки, някакви сценарии, допускания и анализи нито на НОИ, нито на МФ. Как депутатите ще гласуват реформата на база двете странички е загадка.

Най-пълната и конкретна информация се съдържа в двете страници споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. Нека се опитаме да преведем споразумението на разбираем език.

 

(оригинален текст) НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА: нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство

 

(превод) НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА: стратегия как да отложим пенсионната реформа за след изборите 

 

 • Актуалните предизвикателства и трудности пред системата на държавното обществено осигуряване и преди всичко пенсионната система налага разработването на стратегия, отговаряща на ценностите на Европейския социален модел и целите на Зелената книга на ЕК „За адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи".

Всичко се скапва. Пари няма, хората не плащат осигуровки, безработицата расте, всички се оплакват от ниските пенсии, има криза, която досъсипва пенсионната система. Предишните правителства са маскари. Четем, че в Европа пенсионните системи са голям проблем, страните са започнали реформи и няма да ни се размине и на нас. Пък и МВФ ни посъветваха да действаме.

 

 • Това може да бъде постигнато чрез формулиране, договаряне и постигане на стратегически цели и механизми за тяхната реализация при възможно най-широка обществено политическа подкрепа. Подобен подход изисква прилагането на мерки с по-дългосрочен хоризонт до 2035 година, както на входа на пенсионната система, с цел повишаване приходите и финансовата й стабилизация, така „на изхода" - с оглед подобряване правата на хората и адекватността на защитата и овладяване на демографските предизвикателства.

Ще се наложи леко да „затворим” системата – по-трудно да се влиза и по-кратко да се стои, иначе пари за пенсии или стабилност няма да има. Всички очакват от нас предложения, но идват избори и затова ще формулираме реформата като дългосрочно усилие – поне до 2035. Пък следващите да му мислят.

 

 • Като оценяват високата обществена значимост на тези проблеми и собствените си отговорности при решаването на проблеми от значим обществен интерес, страните по настоящото се споразумяват за следните цели за усъвършенстване на пенсионното законодателство и финансова стабилизация на пенсионната система и инструментите за тяхното постигане:

Наясно сме, че трябва да затворим всички дупки и осъзнаваме, че трябва да продължим с изключителна прецизност и пълно знание за проблемите да градим солидарната и справедлива разходо-покривна система. Но…не може вечно да разиграваме цирк, на хората започна да им омръзва, а и бюджетът за 2011 все някога трябва да се приеме. Затова решихме следното:

 

 • I. Консолидация и стабилизиране на приходите на ДОО до 2035 чрез:

I. Ще намерим пари за пенсии до 2035 по следния начин:

 

 • От 1 януари 2011 г. увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" с 1,8 процентни пункта.

Ще натоварим още повече всички, които все още имат работа. Те и без това трудно могат да се организират и да се вдигнат на протест – нали трябва да работят и да си пазят мястото/бизнеса?! Който досега е плащал осигуровки, и сега ще плаща като истински солидарен гражданин. Какво да се прави – такава е системата и ние не сме виновни, но трябва да я поддържаме.

 

 • От 1 януари 2011 г. предприемане на по-ефективни мерки за подобряване събираемостта на осигурителните вноски, в т.ч. чрез криминализиране укриването на осигурителни вноски.

За да се плащат по-високите осигуровки, обаче, ще трябва и да има ефективна заплаха – затвор за криене. Не стига, че работещите имат работа и получават заплата, ами и ще се крият. Не е честно, нито солидарно, най-малкото пък отговорно.

 

 • От 1 януари 2011 г. до 31 декември 2013 г. вкл. нулев размер на вноските за фонд ГВРС (поради натрупани големи средства от приходи и доходност от инвестиции във фонда и ниски разходи за обезщетения).

За да сме капо, ще намалим за 3 г. вноската, която събираме от години за обезщетяване на работещите в случаи на фалит на предприятия (0,1% от заплатата). Кой казва, че не се грижим за работещите?! И без това минават години, докато се стигне до обявяване на несъстоятелност на фирмите и до изплащане на обезщетения. Има понатрупани достатъчно средства в този фонд и можем да пуснем аванта. Пропуснатите приходи ще са нищожни, но пък ще можем да кажем, че сме намалили осигуровките.

 

 • От 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 г. Същото нарастване на стажа ще се прилага и за общия изискуем се стаж за работещите в специалните ведомства /МВР и МО/ и за учителите.

След една година ще започнем да вдигаме стажа за III категория, МВР, МО и учители. Няма как... Но плавно, не трябва да плашим хората. По-добре така, отколкото да разберат, че пари за пенсии няма като се пенсионират рано.

 

 • От 1 януари 2021 г. нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените (2026 г.) и 65 години за мъжете (2024 г.).

Всички да дишат спокойно – още 11 години ще продължат да се пенсионират млади. От 2021 ще започне да се вдига възрастта. Да му мисли този, който е на власт тогава. Не че ще са останали много работещи, които да възроптаят.

 

 • Удължаване на периода за ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд до 31 декември 2014 г. Пенсиите на тези лица за периода 2011 г. - 2014 г. ще се изплащат от държавното обществено осигуряване, вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12% и 7% ще постъпват в НОИ. Във фонд „Пенсии" на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуалните им партиди до 31 март 2011 г.

Запазихме интересите на нашите хора – първа и втора категория ще се пенсионират до към 50 годишна възраст поне до 2014. След това ще се наложи промяна, но засега и това е достатъчно. Няма да национализираме всички средства от частните професионални фондове – такава олелия стана, че не си струва борбата. Ще национализираме само около 100 млн. лева на тези, които ще се пенсионират до 2014 г. – прехвърляме ги в НОИ и независимо какво и колко са плащали, ще получават пенсия.

 

 • Условията за пенсиониране на категорийните работници няма да се променят до 31.12.2014 г.

III категория труд = III категория хора. Който не го е разбрал още, нека се надява на пенсия. Категорийните работници са символът на пенсионната ни система и интересите им трябва да бъдат ефективно защитени.

 

 • От 1 януари 2015 г. ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.

Все пак ще се наложи категорийните работници да плащат някакви осигуровки във фондовете. Няма да можем дълго да заблуждаваме хората, че частните фондове са виновни за ниските пенсии. А и истерията с национализацията ни накара да говорим абсурдни неща – неприятна работа, ама някой трябва да я върши.

 

 • II. Подобряване адекватността на пенсиите и овладяване на демографските предизвикателства, чрез:

II. За да увеличим пенсиите, въпреки че няма да има кой да плаща осигуровки, ще направим следното:

 

 • От 1 януари 2017 година увеличаване тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност.

След 6 години ще направим по-директна връзката между години стаж и размер на пенсията. Дали ще има пари е друг въпрос.

 

 • От 1 януари 2017 година увеличаване на общия размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" с 2 процентни пункта, като увеличението се насочва за универсалните пенсионни фондове, т.е вноската за УнПФ нараства от 5% на 7%.

На всички, които все още плащат осигуровки върху истинските доходи, ще вдигнем ставката с 2 пункта през 2017 година. За да не недоволстват, нека отиват във втория стълб. И без това при крайна нужда можем да ги вземем. Колко му е! Все ще намерим някой да обясни, че парите не са на работещите, а на обществото.

 

 • Достигане до 2025 година коефициент на заместване на личния доход на лицето преди пенсионирането му не по-малко от 65 на сто от първия и втория стълб.

Трябва някак да покажем, че предложенията ни ще вдигнат пенсиите. Няма да се случи точно така, но не можем кажем в прав текст, че пенсиите ще намаляват (тя и Комисията прогнозира падане на пенсиите в следващите 30 години у нас, но за това нито дума).

Трябва да сложим някаква цифра за достоверност, примерно за очакваната пенсия от първия, но и от втория стълб. Фактът, че за май 2010 коефициентът на заместване (средна пенсия за стаж/възраст към нетен осигурителен доход) вече е 63,1% няма да споменаваме. Кой ще ти забележи!

 

 • Увеличаване на периода за закупуване на стаж до 5 години. Вноската е в размера на вноската за фонд „Пенсии" - 17,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Ще дадем възможност на повече хора да си „купуват” шанс за пенсия – да се чуди човек защо биха го направили при тези ниски пенсии. Ама нека – парите няма да са излишни.

 

 • От 1 януари 2014 г. отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии /чрез постепенно нарастване на максималния осигурителен доход/.

Има няколко хиляди души, които постоянно вдигат шум, че им крадем от пенсиите. За да са не се обезкуражат сегашните работещи, от 2014 г. ще махнем тавана на пенсиите, но само за новите пенсионери. Останалите ще почакат да натоварим малко работещите като вдигаме осигурителния им доход и чак тогава ще махаме тавана. Не може просто така да даваме големи пенсии, нали трябва да има и за тези, които не са внасяли изобщо осигуровки или са укривали реалните си доходи.

 

 • От 1 януари 2012 г. работодателят заплаща първия ден на временната работоспособност в  размер на 100 на сто от възнаграждението, а от втория ден се изплаща обезщетение от фонд „Общо заболяване и майчинство" в Държавното обществено осигуряване.

Трябва да има и нещо, което да зарадва фирмите – от 2012 г. ще променим системата на болничните. Със сигурност обаче ще говорим пак следващата година по това време.

 

 


 

Още по темата в този бюлетин:

Разходо – покривната пенсионна система в България

Гъвкавост при пенсионирането в страните от ЕС

Майките негодуват, но, изглежда, ще се наложи да получават, колкото са дали

Особен случай (Отворено писмо до президента и министър председателя на България)

Криеш вноски - затвор. Ще се стресне ли сивият сектор?