IME

Новини от икономическа комисия (3 ноември 2010)

Автор: Петър Ганев / 05.11.2010

Заседанието на икономическа комисия беше изцяло посветено на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Той вече беше разглеждан на предходно заседание (27 октомври), но поради някои неясни текстове и спорове за ролята на общините при отдаването на концесии бе създадена работна група, включваща депутати от комисията и представители на министерство на икономиката, която да изчисти текстовете и да гарантира интересите на общините.

Законопроектът предвижда концесиите да се контролират изцяло от Министерство на икономиката, а не от няколко ведомства, както е в момента. Спорните точки бяха по отношение на това дали общината трябва да бъде уведомявана своевременно за случващото се на територията и, както и дали да има някакви контролни функции. Разпределението на концесионните такси също бе обект на сериозни дебати.

Работата на работната група даде резултат и се прие единодушно текст, които гарантира, че общините ще бъдат уведомявани за концесии и проучвателни дейности на тяхна територия. Ще има и съгласувателна процедура, която да удостовери има ли конкретни планове общината за въпросната земя или не. Беше даден пример с община Банско, която може да гласува на общински съвет, че определена земя ще се ползва изключително и само за туризъм и съответно няма как да се отдава на концесия и да се копае.

След дълги дебати бе решено приходите от концесионните такси да се поделят по равно между общините и държавата – 50 на 50. Досега общините получаваха 30% от концесионните възнаграждения, така че тази промяна ще се отрази ползотворно на местните бюджети. Тази разпоредба обаче ще влезе в сила от 1 юли 2011 г. по настояване на министъра на икономиката Трайчо Трайков, тъй като въпросните приходи вече били заложени в бюджета на икономическото министерство. Така или иначе, кметовете останаха доволни в лицето на кмета на Мездра Иван Аспарухов.

Въпросът за разпределението на средствата между самите общини предизвика много сериозни дебати. Спорният текст беше внесен от депутата Емил Димитров и предвиждаше по-голяма част от концесионното възнаграждение да бъде за общината, на чиято територия се копае. Румен Овчаров директно обвини г-н Димитров в прокарване на бизнес интереси и че този текст се отнася изцяло за Етрополе. Кметът на Мирково Цветана Йотина също подскочи при това предложение и обяви, че нейната община ще бъде много ощетена от подобен текст. Чуха се дори заплахи за гражданско неподчинение от страна на ощетените общини. В крайна сметка, Емил Димитров оттегли предложението си и разпределението на парите между общините остава такова, каквото е в момента – пропорционално на концесионната площ върху територията на съответната община.

Беше гласуван и текстът, който дава правомощия на общините да упражняват някакъв контрол върху концесионната дейност и да констатират нарушения. За момент бе гласувано и правото им да налагат глоби (от порядъка на 1000 лв.), но след няколко минути то отпадна. Основните притеснения бяха, че няма ясно разграничение кога се налагат малките (до 1000 лв.) и големите глоби (50 или 100 хил. лв.). Това предизвика опасения, че този текст може да бъде използван като вратичка и много сериозни нарушения да минат по ниските глоби. Затова текстът отпадна, като правото на общините директно да налагат глоби се отложи за следващи изменения в закона.

 

Коментар на ИПИ

Лошо впечатление направи, че при всички спорни моменти липсваха каквито и да е било сметки – било то за ефекта върху държавния или местните бюджети. Цитираха се произволни числа, които моментално бяха оспорвани от другата страна. Какъвто и да е било анализ за ефектите на законопроекта върху бизнеса или местното население също отсъстваше, което означава че депутатите нямаха пълна яснота за ефекта от прилагането на това, което гласуват.

Все пак, даването на допълнителни правомощия на общините и повечето приходи в местните бюджети могат да се определят като положителни тенденции в контекста на тромавия процес на децентрализация в страната.

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на USAID или на правителството на САЩ.

Коментарът е осъществен и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.

Настоящият коментар е част от проект “Securing citizens’ inclusion in public governance through increasing NGO capacity and strengthening consultation process”.