IME

Малък спад в бюджетната прозрачност

22.10.2010

Излезе поредният индекс "Отворен бюджет". Обобщението в няколко думи: България е между Аржентина и Уганда по бюджетна прозрачност

Повече за България – в тази информация, както и в следната презентация. Цялото изследване е достъпно тук: openbudgetindex.org

България попада в трета (от пет) групи страни – в тази група са страните, които предоставят "известна" информация за бюджета.