IME

Още веднъж за поправката "Корнезов"

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През тази седмица идеята на г-н Корнезов прокурорите да разследват и изискват разтурянето на приватизационни сделки в името на т.нар. държавен интерес не получи съществено развитие, законопроектът не бе гласуван допълнително и не бяха добавени нови аргументи "за" или "против" (ако не се смята използването на непубличния доклад "Ламбовски").

Това означава, че движещите сили зад тази идея са чисто политически. Правителството на СДС е онова, което е извършило най-много приватизационни сделки. Адвокатите и съдът са относително политически независими. Прокуратурата остава относително свързана с БСП и доста (макар и непряко) подчинена на волята на мнозинството в парламента, от което зависят нейния статут и имунитет. Замисълът е чрез ровене на прокурорите в миналото да се решават проблеми в бъдещето. Такъв проблем ще бъде състезанието на следващите избори. Всъщност, БСП и онези, които ще подкрепят поправката Корнезов искат да елиминират един от основните претенденти за изпълнителната власт след следващите избори преди самите избори, и с ръцете на прокуратурата.

Красен Станчев

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!