IME

Социална несигурност*

Автор: Пол Цвик** / 03.09.2010

О, радост, о, радост! Най-накрая е пристигнало. Няма да повярвате колко доволен бях да получа писмото от администрацията по социално осигуряване. В това писмо те предано ми показваха какъв подлежащ на облагане с данък доход съм спечелил. (На мен така ли ми се струва или има нещо нередно в това?) Те ми показваха колко данъци съм плащал и колко също е „плащал” моят работодател. След това ми показваха колко пенсия ще получавам, ако се пенсионирам при достигане на пенсионната възраст (67 годишен – не 62 или 65, както може би вие сте чували) и колко, ако забавя пенсионирането си до 70 години.

Не е тайна, че тази година станах на 40. Това означава, че имам да работя още 30 години занапред. Аз тъкмо си направих (за забавление) едно он-лайн изследване, показващо очакваната продължителност на живота ми, според което би следвало да живея до 86 години. Нека допуснем, че тези цифри са верни. Аз ще работя още 30 години и след това ще мога да прекарам 16 години като пенсионер до края на живота си.

Според пенсионната администрация аз ще получавам  $2 522 на месец по време на тези 16 години. Стойността на тези пари, когато стана на 70 години, е изчислената настояща анюитетна стойност. За целите на този пример, нека вземем една лихва от 5% на година. Така стойността на пенсията ми (след едномесечно олихвяване с натрупване) за тези 16 години при годишна лихва от 5% е $335 444,57. С други думи, ако аз самостоятелно правех същото, каквото прави държавното социално осигуряване, то  аз ще трябва да имам $335 444,57 в кеш когато навърша 70 години и ги депозирам в ценна книга, която има 5% годишна възвращаемост.

Да разгледаме този пример с една стъпка напред. Нека се запитаме колко пари бих могъл да заделям всяка година при годишна сложна лихва от 5%, за да достигна тази цел? Използвайки само проста математика, ние разбираме, че е трябвало да заделям $5 048,91 всяка година. Добре, това не изглежда твърде неразумно. Някой може да мисли, че това е еквивалентно да заделям максимума от $5 000 на година в индивидуална пенсионна сметка – и този някой няма да сгреши, ако мисли по този начин.

За съжаление, има по-важен момент, който е бил пропуснат. На мен вече са ми удържани данъци и осигуровки за всички предишни години, през които съм работил. Пенсионната администрация ме информира, че сега съм изгубил малко повече от $80 000 в тази правителствена пирамидална схема. Оставяйки настрани лихвата, която можех да съм получил през последните 21 години, нека допуснем, че днес те ми дадат сумата от $80 000.

Да допуснем, че взимам тези $80 000 и ги влагам в ценна книга, която ми носи 5% годишна лихва и не прибавям нито цент повече към тях. Каква сума щях да притежавам, когато стана на 70 години? $345 752! Аз вече съм надминал целта, която държавната пенсионна администрация си е поставила, за да изпълни обещанието си към мен. Уви, аз не мисля, че ще е добре за мен да напиша едно писмо до администрацията, с което да обясня, че вече съм достигнал своята цел и вече няма нужда повече да ми удържат данъци. Фактически писмото им твърди, достатъчно ясно, че аз трябва да поддържам настоящото си ниво на доход, за да събера желаната сума. Затова, от тук нататък, всички допълнителни данъци, които плащам са просто отнемане на богатство от мен, без каквато и да е полза за мен.

Вие може би си мислите, че това е лоша сделка за мен и тя наистина е, но тази сделка ще е много по-лоша за тези, които са по-млади от мен. Най-малкото, аз все още правя положителна норма на възвращаемост, някъде между 2% и 2,5%.

Един човек, роден през 1988, който заработва по $30 000 на година, може да очаква да получи $1 539 на месец през 2058 година. Държавната пенсионна администрация заявява, че се очаква той да живее до достигане на дълбока старост до 87 години. Това са допълнително 17 години след пенсиониране на 70 годишна възраст. Годишната настояща стойност от $1 539 на месец за 17 години при годишна лихва от 5% е $212 938,88. С цел достигането на тази стойност, той е трябвало да заделя $1 132 на година при 5% доходност. Тази сума е само 3,775% за тези $30 000 годишен доход.

Пенсионните и здравни осигуровки са 15,3% от неговия доход. Ако вместо това той бе инвестирал тези 15,3% дохода, то щяха да бъдат инвестирани $4 590. Допускайки, че това годишно плащане е било инвестирано през следващите 48 години и главницата е събирала 5% лихва, вместо стойността от $212 938,88, осигурена от държавното социално осигуряване, то той щеше да има $868 036,55. Това е малко повече от четири пъти възвращаемостта, която държавното осигуряване обещава.

Или, казано накратко, той продължава да плаща $4 590 на година и получава бъдеща стойност от само $212 938,88. Ако той просто взимаше тези пари и ги държеше под дюшека, той щеше да има, след 48 години, сумата от $220 320. Като теглим чертата, за днешните хора на по 21 години държавното социалното осигуряване е с негативна възвращаемост.

 

* Статията представлява превод на текст, оригиналът на който е достъпен тук. Преводът е на Михаил Колев, стажант в ИПИ.

** Пол Цвик е професор по икономика в Mount Olive College.