IME

“Независим съвет за пенсионна реформа”

17.02.2010

Консултативният съвет по пенсионната реформа към министъра на труда и социалната политика излезе с неубедителни предложения за минимални реформи, които няма да решат дългосрочните проблеми на българската пенсионна система. Но дори и тези недостатъчни промени в пенсионната система няма да се случат, тъй като Министерството на труда обяви "временно" замразяване на пенсионната реформа - което се страхуваме, че вероятно ще стане постоянно отлагане.

Това ни накара да създадем алтернативен "Независим съвет за пенсионна реформа", в който ще участват водещи български икономисти. Целта на независимия съвет за пенсионна реформа ще бъде да изработи истинска пенсионна реформа, която да осигурява стабилност и устойчивост, както и избор на осигурените кога и при какви условия да се пенсионират и какви осигурителни вноски да плащат.

Пенсионната система е дългосрочен фискален риск. В Гърция отлагането на пенсионната реформа допринесе много за сегашните бюджетни проблеми и риска от фалит на държавата. Това е пример до какви тежки проблеми може да доведе отлагането на реформите.

В допълнение, в момента никой не е доволен от българската пенсионна система - нито работещите (които плащат високи осигуровки), нито пенсионерите (които не са доволни от пенсиите), нито бъдещите пенсионери (които не очакват да получат добра пенсия), нито държавният бюджет (за който пенсионната система е фискален риск). Системата има нужда от дълбока реформа.

Базирайки се на най-добрите европейски и световни модели, Независимият съвет за пенсионна реформа ще изготви варианти за реална пенсионна реформа.

Членове на Независимия съвет за пенсионна реформа са Петър Ганев, Светла Костадинова, Владимир Каролев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Лъчезар Богданов, Георги Стоев. В съвета могат да бъдат поканени и други участници, както и представители на държавни институции.

За повече информация:

Петър Ганев, ganev@ime.bg

02/952 62 66