IME

Оправдание няма – време е за намаление на осигуровките

Автор: Георги Ангелов / 17.02.2010

В-к Пари, 5-ти февруари 2010 г.

Още от началото на 2009 година се опитвахме да обясним, че е добре да се намалят осигуровките по-сериозно, тъй като това ще облекчи пазара на труда и ще насърчи създаването на работни места. Ако това беше направено навреме, можеше да се разминем с бързото увеличаване на безработицата, както и по-леко да минем през кризата.

Синдикатите по онова време твърдяха, че намалението на осигуровките е безсмислено и няма да помогне. По време на криза, казваха те, когато пазарите се свиват, намалението на осигуровките няма да има никакъв ефект, защото фирмите няма къде да продават продукцията си. Този аргумент, разбира се, не беше съвсем адекватен, доколкото дори в криза намаляването на разходите действа позитивно на производителността.

Сега, обаче, дори това оправдание да не се намаляват осигуровките изчезна. Световната икономика започва да се съживява, от рецесията започват да се измъкват и европейските икономики - които са наши основни търговски партньори. Последните данни показват бързо възстановяване на производството по света, износът също расте. С други думи, пазарите се отварят.

На практика, оправданието "няма пазари и заради това дори намалението на осигуровките не може да помогне" вече не е вярно. От друга страна, безработицата продължава да е сравнително висока и продължава да расте. Вече дори синдикатите би трябвало да осъзнаят, че сега е моментът да се намалят осигуровките.

Едно намаление на осигуровките от 7-8 процентни пункта би дало възможност да се създадат поне 200 хиляди работни места в българската икономика през следващите 12 месеца. В допълнение, това ще направи българските компании по-конкурентни и съответно ще ускори възстановяването - създавайки още работни места. Не на последно място, ще бъде облекчен държавният бюджет, тъй като много хора ще работят, а няма да разчитат на помощи. Домакинските бюджети също ще бъдат подобрени заради по-ниското облагане.

След като бяха пробвани най-различни начини за борба с безработицата и кризата - и никой от тях не помогна - е време да се върнем към доказано работещите методи. Правителството трябва да намали осигуровките още сега - например от 1 март, за да се усети ефектът максимално бързо. За разлика от промени в данъците, намаление на осигуровките може да се прави и в рамките на годината и е правено неколкократно.