IME

ИПИ подкрепя петиция против приемането на изменения в Закона за електронни съобщения

18.12.2009

ИПИ подкрепя петиция против приемането на изменения в Закона за електронни съобщения.