IME

Световната банка критикува държавните такси в България, ние също

Автор: Велин Пеев / 02.10.2009
 

През седмицата стана известен доклад на Световната банка анализиращ таксите, които администрацията в България налага на гражданите и бизнеса за извършването на различни услуги. Организацията установява, че тези такси са нарастнали с 60% за трите години между 2005 и 2008 г. Става ясно, че много често размерите на таксите не просто покриват разходите направени за предоставянето на административните услуги, както е записано в Закона за държавните такси, съответно така трябва и да бъде, но и целта им е да генерират допълнителни приходи за структурите. Посочва се и порочната практика тези приходи да бъдат разпределяни като бонуси на съответните държавни служители.

Напълно съм съгласен с критиките на Световната банка. Първо държавата не е стопанска структура, съществуваща с цел да генерира печалби, които да разпределя между служителите си. Нейната цел е да извършва услуги на гражданите, и както законът казва, и практиката в развитите страни показва, да взима колкото да покрие разходите по тези услуги.

Друг деструктивен ефект на завишените държавни такси, както и Световната банка всъщност посочва, е че не само гражданите са ощетени, но и българският бизнес. Първо големите такси увеличава разходите на фирмите, което ги прави по-неконкурентноспособни на международния пазар, а от това следват по-малко работни места и по-ниски заплати. Втори особено сериозен проблем е, че често високите такси служат като бариера пред желаещите да навлязат на пазара. Това директно защитава вече същестуващите на пазара, поддържа конкуренцията ниска и цените високи. Високите такси работят против интереса на потребителите и по-скоро защитават големи фирмени интереси.

Препоръките на Световната банка за премахване на тези порочни практики накратко са следните:

  • Спазване на изискванията на Европейския съюз
  • Доусъвършенстване на законодателството
  • Прилагане на принципа за покриване на разходите
  • Стабилни счетоводни умения и административни указания
  • Установяването на периодичен преглед
  • Таксите да не се разпределят между държавните служители

По-подробно можете да се запознаете с доклада тук.