IME

НЗОК ще пази границата

Автор: Зорница Манолова / 25.09.2009

Тази седмица здравният министър заяви, че от министерството имат намерение да забранят напускането на страната при неплатени здравни осигуровки т.е. ако не си платил вноската си, няма да можеш да излезеш извън България. Целта на тази мярка е повишаването на събираемостта на НЗОК, по чиито данни около 800 хиляди души дължат 1-1,5 млрд. лв. Вярно, че сумата е голяма, но предложеното разрешение е направо смехотворно.  

Управляващите явно не разбраха, че НЗОК е обречена на фалит (всъщност вече отдавна е фалирала и се поддържа от бюджета). Въпреки, че в момента се обсъждат доста промени, те са незначителни при сегашните проблеми. Вече стана ясно, че чистото преструктуриране и наливането на пари в нереформираната здравна система не е пътят към подобряването на здравеопазването. В момента държавата е делегирала отговорността си и здравно осигуряващите се на практика не могат да избират какви здравни услуги и на каква цена получават, а плащането за тях е задължително. Това намалява стимулите за внасяне на здравните вноски, управляващите се чудят по какъв начин може да ги съберат, а в крайна сметка държавата, т.е. пак ние, е принудена да покрива дефицита в системата.  

Време е да се помисли за разбиване на монопола на НЗОК, създаване на конкуренция в сектора и предоставяне на избор на гражданите. Всичко това може да се осъществи чрез създаване на условия за навлизане на частни фондове. Реформата ще осигури възможността на хората да избират къде да се осигуряват, при какъв пакет услуги (в зависимост от тяхното лично здраве и предпочитание) и на каква цена. Когато изборът премине в ръцете на отделния индивид, той ще има повече стимули и отговорност да се грижи за здравето си. НЗОК би могла да продължи да съществува наред с частните фондове, за да осигури опция за здравеопазването на възрастните хора, крайно нуждаещите си или хората, които се страхуват да се доверят на частен фонд. Все пак основният елемент на реформата трябва да е насочен даване към свобода на гражданите да се грижат за себе си, а не към създаване на безумни пречки, ограничения и задължения.