IME

Незабавна приватизация на столичния градски транспорт

Автор: Зорница Манолова / 31.07.2009
 

Тази седмица стана ясно, че Столичният общински съвет подготвя обсъждане на възможността за увеличаване на цената на билета за градски транспорт. Основната причината за това е дефицитът на двете големи общински дружества, които осъществяват превоза на пътници - „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Столичен електротранспорт"ЕАД, който се очаква да бъде 30 млн. лева в края на годината. На следващата таблица са представени някои основни характеристики на компаниите за 2008 година, които показват безнадеждното положение при финансирането на двете най-големи дружества.


Характеристики на общинските компании за превоз на пътници - 2008 г.

 

Загуба

(хил. лева)

Наети

по трудов договор

Месечна заплата (лева)

„Столичен автотранспорт" ЕАД

11 046

2162

869

„Столичен електротранспорт" ЕАД

1 832

2073

870

ОБЩО

12 878

4235

870

Източник: Доклад на столичния общински съвет за годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2008 г.


 

Междувременно с кредит за 18 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат закупени 30 нови тролея за столичния електротранспорт.

Всеки разумно мислещ човек ще види липсата на логика и развитие тук. От една страна страна градският транспорт в София работи на загуба, но иска да повишава качеството, от друга -цената на пътуването не трябва да става по-висока, докато не се повиши качеството.

Проблемите тук са два - точене на средства от бюджета за покриване на загубите и увеличаване на гратисчиите, които още повече задълбочават дефицита.

Решението на проблема обаче е едно - незабавна приватизация на столичния градски транспорт.

Икономическата теория и практика са доказали, че ефективността е присъща на частния сектор, защото на сметката на предприемача се пада както печалбата, така и загубата. Именно поради тази причина той е принуден да въвежда най-добрите решения. Ефектът от това ще е и намаляване на бремето върху бюджета и данъкоплатците, които в момента носят отговорност за финансирането на загубите и новите инвестиции.

Приватизацията чрез открит конкурс ще разбие монопола на общинските компании и ще доведе до конкуренция на най-доброто качество на най-добрата цена.