IME

Възможност за даване на мнение

31.07.2009
 

Обществените консултации трябва да са част от всяко решение на управляващите. Публични консултации се провеждат в много страни по света и резултатите са повече от добри.

Администрацията на Министерски съвет поддържа специален Портал за обществени консултации (http://www.strategy.bg/), на който всички административни структури трябва да публикуват проектите за нормативни актове и да дадат възможност на заинтересованите страни да изкажат мнението си.

Наскоро беше публикувана Покана за публични консултации относно предложение на ЕК за отпадане на изискване за изготвяне на годишни счетоводни отчети от микропредприятията.

Всеки, който има мнение може да го предостави по електронна поща.

Всички подробности са достъпни тук: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=156

ИПИ вече изготви и изпрати становище, което можете да прочетете.

Срокът е 20 август 2009.

ИПИ