IME

Втора среща на КЛУБА на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ

24.04.2009
 

    И. П. И.

Институт за пазарна икономика

с подкрепата на Овергаз

На 23 април 2009 г. в СУ „Св. Кл. Охридски" се проведе втората среща на

КЛУБ на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ

Мисията на клуба е да осигури форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и икономическа философия, както и достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи.

Повече информация за клуба - на страницата на ИПИ (ТУК)

На втората среща присъстваха почти 100 студенти от различни университети, които взеха активно участие в дискусия за валутния борд в България и икономическото развитие, водена от нашия гост-лектор - Мартин Заимов.