IME

Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г.

18.03.2009

Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г. (pdf)

Този анализ е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на USAID или на правителството на САЩ.

Анализът е осъществен и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.

Настоящият анализ е част от проект за по-добро управление в страната чрез прилагане на механизма на Оценка на въздействието на регулациите.