IME

Пълна либерализация на пощенския пазар и отражението й върху развитието на пощенския сектор

17.02.2009

Пълна либерализация на пощенския пазар и отражението й върху развитието на пощенския сектор (pdf)

ИПИ 

Юни 2008 година...