IME

Регулиране на регулациите

Автор: Зорница Манолова / 06.02.2009
 

Във вторник тази седмица стана ясно, че 57 общини няма да получат компютърна и офис техника от Министерствата на администрацията и административната реформа. Причината е, че тези общини продължават да поддържат незаконни регулаторни режими за постоянните търговски обекти. Така, ако търговецът иска да упражнява каквато и да е търговска дейността на територията на някоя от тези общини трябва да подаде документи и да заплати такса за „разрешение за упражняване на търговска дейност", „регистрация за упражняване на търговска дейността" или „уведомление за упражняване на търговска дейност".

В някои общини незаконните такси достигат дори до 250 лв. без да се има предвид разходът на време и усилия на търговците. При закъснение в сроковете за подаване на документите глобата на места е 5 000 лв. 

От друга страна, самото администриране на регулаторен режим е допълнителна тежест за бизнеса,  акумулира ненужни търговски разходи и поражда корупционен риск.

Според приетия преди пет години Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон".

По тази точка миналата година беше установено, че 95 общини са въвели незаконни регулаторни режими. Времето за отстраняване на въпросните режими беше до края на годината и 38 от общините наистина отмениха актовете „доброволно", осъзнавайки възможността да бъдат съдени. И именно това трябваше да се случи, а не да се удължават сроковете и общо взето да не се предприема нищо и в останалите общини да продължават да действат въпросните наредби. Санкцията под формата на забавени доставки на офис оборудване не е решението. И при положение, че за отмяната на незаконните регулации има конкретни отговорни лица (областните управители), наказанието за неспазване на закона може да се осъществи бързо и лесно от съда.

Все пак обръщайки внимание на незаконните регулаторни режими, не трябва да забравяме съществуването на  множеството ненужни такива.

Финансовата криза и оттеглянето на инвеститорите е достатъчен стимул за правителствата и местната власт да се опитат да подобрят бизнес средата, а не да ограничават конкуренцията. Европейският съюз също отправя критики по повод тежката регулация в България.