IME

Зона за свободна търговия на Балканите?

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През юни 2001 г. в Брюксел, в рамките на Пакта за стабилност, беше подписан "Меморандум за либерализиране и насърчаване на търговията на Балканите" от страните: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Югославия, Македония и Румъния (ИПИ Ви информира за този документ още при подписването му повече). Целта на споразумението е създаването на зона за свободна търговия в региона на основата на двустранни договори между страните. В меморандума е посочен краен срок за сключване на търговските споразумения - 2002 г.Коментар:

1/ Както бе посочено в предишния коментар на ИПИ, меморандумът има твърде абстрактен характер, като се говори общо за намаляване на тарифни и нетарифни регулатори. Възприетата формула за либерализиране на търговията предполага сключването на 15 нови двустранни споразумения (6 са сключени преди началото на инициативата). До момента отчитаме постигането на три спогодби и начало на преговори по други 7 (повече).

2/ Много съществен момент в меморандума е обстоятелството, че не се договаря либерализиране на търговията като цяло, а се предвижда възможност за включване на изключения за определени отрасли и преференциално третиране на други. В една от клаузите се посочва, че продължителността на действие на изключенията може да бъде до 6 години, а в друга - че до края на преходния период следва да се отменят вносните мита и такси, имащи еквивалентен ефект поне върху 90% от общата търговия. Договарянето на изключенията и секторите, обект на преференциално третиране, логично може значително да забави процеса на либерализация, като в определени случаи е напълно възможно въобще да не може да се постигне съгласие между страните.

3/ Далеч по-пазарно ориентирано решение за всички тези страни би било либерализирането на търговията като цяло, без специални случаи и изключения, което създава равни предпоставки за развитие.

4/ Досегашните наблюдения върху преговорите подсказват, че едва ли до края на текущата година намеренията за създаване на зона за свободна търговия ще бъдат реализирани. В крайна сметка реалната значимост на инициативата за региона ще зависи от степента и срока на изпълнение на възприетите мерки за улесняване на търговията, което предвид неосъзнатата от повечето страни необходимост за максимално либерализиране на търговията се очертава да бъде труден и дълъг процес.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!