IME

Данъчен стимул като отговор на кризата

Автор: Георги Ангелов и Симеон Дянков / 23.01.2009
 

Много страни обсъждат стимулиращи пакети като отговор на задълбочаващата се финансова криза. Това изследване дискутира ползите от данъчна реформа като антикризисна мярка. То осигурява изчисление на ползите от такава реформа, вземайки за пример намаляване на осигуровките в България. Също така изчисляваме разходите от гледна точка на загубени приходи. Стигаме до извода, че една реформа за намаляване на осигурителните вноски със 7.5 процентни пункта - от 31.3% до 23.8% - ще доведе до 130 хиляди новосъздадени или запазени работни места и 0.5% повишение на годишния растеж на БВП. Вземайки предвид статичните и динамичните ефекти от подобна реформа, разходът би бил 0.52% от БВП. Реформата има три допълнителни ползи. Първо, тя не е податлива на корупция: правителството не е в позиция да разпределя средства както е при увеличаването на разходите. Второ, тя работи като пряк стимул - всеки бизнес и работник във формалната икономика получава полза. Трето, данъчната реформа се прилага бързо и може да има незабавен ефект.

Пълният текст е достъпен ТУК.