IME

ПОКАНА за пресконференция на ИПИ - "УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (1998 - 2007)"

12.12.2008
 

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

за пресконференция на ИПИ

на тема

УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (1998 - 2007)

 

Институтът за пазарна икономика приключи проект, изследващ работата на българската администрация, финансиран от CEE Trust.

Изследването се базира на преглед на докладите на Сметната палата на Република България за последните 10 години.

За първи път в България се прави подобен анализ. Прегледани са 433 одитни доклади, отнасящи се до централната администрация. Те са разпределени в три групи: (1) случаи на успех,  (2) случаи на провал и  (3) некласифицирани случаи.

За да разберете къде успява и къде се проваля българското правителство, Ви каним най-любезно да присъствате на

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

16 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. (ВТОРНИК),  11 Ч., ПРЕСКЛУБ НА БТА

Участие ще вземат Светла Костадинова, изпълнителен директор, Зорница Манолова и Петър Ганев, икономисти в ИПИ.

Очакваме ви!

За повече информация:

За проекта: Петър Ганев, 952 62 66, ganev@ime.bg

За пресконференцията: Бинка Илиева, 952 62 66, binka@ime.bg