IME

Подоходните данъци по света намаляват

Автор: Петър Ганев / 12.12.2008

Наскоро беше публикувано проучване на консултантската компания "KPMG" в областта на личното подоходно облагане. Според проучването личното подоходно облагане в световен мащаб отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки при облагане на доходите на физическите лица. Изследването е направено в 87 държави и анализира промените в данъчната политика през последните шест години. Общо за всички държави средното ниво на подоходните данъци е намаляло от 31,3% до 28,8% от брутната заплата, като тенденцията е сравнително постоянна през годините - средното равнище намалява през всяка една година.

Важно е да се отбележи, че в случая се говори за подоходни данъци, а не за облагане на труда, тоест плащането на социални осигуровки не е включено в изследването. Това до голяма степен прави представената картина непълна, тъй като от представените данни единствено за ставките на подоходните данъци не могат да се правят генерални изводи за реалните нива на облагане върху труда, а именно това има значение за всеки един зает и съответно за бизнеса.

Въпреки това, в проучването могат да бъдат намерени доста интересни данни за развитието на подоходното облагане по света през последните години. Според изследването България е една от страните, в която се отчита най-сериозно намаляване на подоходния данък през годините и съответно най-ниски нива на подоходно облагане към момента. Това наблюдение може само да ни радва, но както вече споменахме, то не отразява напълно реалностите. България е именно сред тези страни, които на пръв поглед плащат най-ниски данъци върху доходите, но при по-внимателно вглеждане нещата се променят значително. Именно високите осигурителни вноски продължават да са основната тежест върху доходите на хората.

В изследването прави впечатление движението на ставките в повечето страни от нашия регион, като тенденцията е сходна с тази в България - високи подоходни данъци преди 5-6 години и ниски ставки към момента. Именно през 2008 г. са се случили и някои от най-сериозните намаления на подоходни данъци в региона, начело с въвеждането на плоския данък в България. На таблицата по-долу са представени някои от по-сериозните промени в периода 2003 - 2008 година.

Подоходен данък (най-висока ставка)

 

2003

2008

Литва

33%

24%

Естония

26%

21%

Словакия

38%

19%

Румъния

40%

16%

Чехия

32%

15%

Украйна

40%

15%

Македония

18%

10%

България

29%

10%

Източник: KPMG's Individual Income Tax Rate Survey 2008