IME

Законодателната конкуренция води до страхотни неща!

Автор: Методи В. Методиев / 07.11.2008
 

Народните представители не успяха да проумеят икономическата логика зад внесените преди няколко месеца от депутата Мартин Димитров предложения за промени, касаещи изискването за минимален капитал при стартиране на бизнес и по-специално за регистрация на ООД. Идеята е свързана с намаляването на изискуемия капитал от 5000 лв. до 500 лв. В крайна сметка тя не беше приета. Въпреки това бяха предприети положителни стъпки в процеса на административното облекчаване на стартиране на нов бизнес - парламентът прие създаване на ООД  реално да се внасят 35% от 5000 лева (т.е.1750 лв.). Преди промените задължението възлизаше на 70% от изисквания минимален начален капитал (т.е. 3500лв.).

Поради чисто политически или още по-добре, поради чисто икономически причини, водени от рационалната мисъл през изминалите дни, министър Петър Димитров подхвърли в медийното пространство, че правителството може и да размисли концепцията за минималния капитал и евентуално да се стигне до още по-голямо (по-голямо от предложението на депутата Мартин Димитров) намаление, като визира сумата 100 лв.

Всичко това (наистина) ни кара да вярваме, че по-добрата политика за българския предприемач ще се случи и то в доста близко бъдеще. Тук е мястото да предложим да пречупим психологическата бариера на политиците и да преповторим предложението на ИПИ за цялостно премахване на минималния капитал за стартиране на бизнес. Разликата е нищожна от 100 (та дори и от 500 лв.) до 0 лв. Премахването на изискването ще спести, както:

  • разходи за съобразяване с административни изисквания, така и
  • транзакционни разходи, свързани с намирането, уговарянето и администрирането на законово-дефинираната сума пари, необходима за стартиране на бизнес (както е известно предприемачите взимат на кредит пари, за да регистрират фирма или пък събират от приятели и роднини) и др.

Освен това премахването на изискването за минимален капитал ще помогне за:

  • развитието на предприемачеството. Младите хора с идеи ще имат по-добра среда за реализация и повече мотивация за развитие;
  • ще могат да се реализират пропуснати ползи за фиска от гледна точка на данъчни и неданъчни приходи;
  • развитие на потенциала на икономиката като цяло и др.

А що се отнася до отговора на група политици за „негативните ефекти" от премахването на минималния капитал, то ИПИ е обяснило достатъчно издържано опровержения на тезите, че нямало да може да се защитят кредиторите на фирмите и т.н. За да си припомните дискусията, можете да видите тук и тук.

Накрая бих искал да завърша с изразеното си силно положително възприятие на идейната (и логически правилната) еволюция на хората, от които зависи реализирането на тази политика.