IME

ИПИ ОТГОВАРЯ

07.11.2008

 

Благодарим на всички читатели, изпратили въпросите си към екипа на Института!

Избраният въпрос за тази седмица е:

Здравейте,

Читател съм на бюлетина на ИПИ "Преглед на стопанската политика" от самото му създаване. Тъй като съм се убедил в правотата на повечето прогнози, правени от специалистите на ИПИ, искам да ви запитам как оценявате шансовете на страната ни в контекста на икономическото й развитие и подобряването на бизнес средата през следващите една-две години - по-скоро положителни или по-скоро негативни. Възникването на този въпрос е провокирано от неизбежното въздействие на проблемите в световната икономика върху вътрешноикономическата среда, а също така и от очертаващите се политически настроения, които като че ли биха определили по-вероятно следващо дясноцентриско управление.

Поздравления на екипа на ИПИ.

Васил Донев

 

Отговорът на ИПИ:

Ще си позволим да цитираме проф. Стив Ханке, който вчера каза следното по повод развитието на кризата и очакванията му за българската икономика: "За всички икономики по света партито свърши (the party is over). Но валутният борд в България ще смекчи удара."

Ние оставаме умерени оптимисти за българската икономика в сравнение с някои други развиващи се страни, които се сблъскват с по-големи трудности - напр. Унгария, Естония. Очакваме спад в растежа на БВП  през следващата година, но не и намаляване на съвкупното производство. Някои сектори, разбира се, ще бъдат по-засегнати - напр. строителство, недвижими имоти, туризъм.

Важно е реформите в икономиката да продължат. За съжаление проектобюджет 2009 е предизборен бюджет, в който се набляга на преразпределянето от страна на публичния сектор и на провеждане на популистки политики, а не създаване на по-гъвкава бизнес среда и повече икономическа свобода. Големият проблем остава неработещата съдебна система и корупцията, които отблъскват чуждестранните инвеститори в момент, когато е много важно те да бъдат задържани. Пенсионната и здравна система също е наложително да бъдат реформирани час по-скоро, но липсва политическа воля за това.