IME

Прогнози за бизнес средата: Икономист Интелиджънс Юнит

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

В последния брой за миналата година на "Транзишън" на Световната банка може да намерите публикувани прогнозни данни на Икономист Интелиджънс Юнит (ИИЮ) за инвестиционните възможности в Централна и Източна Европа, както и държавите от Централна Азия и Балтийския регион за 2001-2005 г., съпоставени с икономически показатели за 1996-2000 година. Извадки от доклада могат да се прочетат и на Интернет-площадката на Икономист.

В изследването си Интелиджънс Юнит съпоставят условията за водене на бизнес в 27 държави в преход, като извеждат настоящи и бъдещи тенденции, които влияят върху нивото на чуждестранни инвестиции. Методологията отчита влиянието на 70 фактора, сред които размер на пазара, бизнес средата, работна заплата, природни ресурси, приватизационни процедури и достъп до пазара, като така обяснява различията между държавите за периода 1996-2000 година.Интелиджънс Юнит предвижда 162 милиарда долара инвестиции в региона, което е с 36% повече спрямо инвестираните средства за 1996-2000 г. Въпреки промените в световната икономика след 11 септември 2001 г. очакванията са, че подобрените условия за водене на бизнес в региона ще доведат до така прогнозираните инвестиции до 2005 г. Инвестициите в руската икономика по прогнози на Интелиджънс Юнит се очаква да се удвоят на приблизително 6,6 милиарда дол. годишно спрямо скромните 3,2 милиарда дол. за периода от 1996 г. до 2000 г.

Прогнозите са в рангове, като очакванията са да се запазят първите три места за Естония, Унгария и Полша. Според доклада индексът, който отчита условията за водене на бизнес в България, ще се подобри в периода 2001-2005 г. От 17 място в класацията бизнес средата се очаква да се подобри до 10 място.

Страна 2001-2005 г. 1996-2000 г.

Индекс Ранг в региона Индекс Ранг в региона

Естония 7.40 1 6.86 1

Унгария 7.26 2 6.42 2

Полша 7.07 3 6.22 3

Чехия 7.01 4 6.18 4

Словения 6.96 5 6.08 5

Литва 6.65 6 5.74 6

Латвия 6.88 7 5.87 7

Словакия 6.57 8 5.46 8

Република Хърватска 6.33 9 5.23 9

България 5.94 10 4.03 17

Казахстан 5.59 11 4.30 13

Русия 5.46 12 4.12 14

Армения 5.34 13 4.50 10

Азербайджан 5.28 14 4.35 12

Румъния 5.24 15 4.10 15

Югославия 5.23 16 2.79 27

Македония 5.21 17 4.47 11

Албания 5.09 18 4.01 19

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!