IME

ПЕТИЦИЯ от Българско общество за индивидуална свобода

24.10.2008

СВОБОДАТА НА ПАЗАРИТЕ И НАМАЛЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ СА ЕДИНСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА СРЕЩУ СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА

Открито писмо относно ефектите от глобалната финансова криза в България

До министър-председателя г-н Сергей Станишев,

До финансовия министър г-н Пламен Орешарски

Копие:

До председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински

До председателя на Комисията по бюджет и финанси г-н Румен Овчаров

 Уважаеми господа,

Глобалната финансова криза от последните месеци бе използвана като аргумент от някои икономисти, политици и анализатори в България, за да бъде убедена обществеността, че капитализмът е изчерпваща се система, осъдена периодично да преживява такива и дори още по-сериозни кризи. Отново се лансира възгледът, че държавата трябва да играе по-голяма роля в икономиката; че трябва да се намесва, за да компенсира нестабилността, породена от „стихийния характер на пазара"; че трябва да служи като балансьор и генератор на сигурност, изкривявайки пазарните механизми.  

Тези схващания са силен катализатор за бързата експанзия на държавата и особено на централните държавни органи в банковия сектор и икономиката, както и във всички сфери на живота. Те възраждат познатите идеи за централно планиране, които рано или късно логически водят до все по-голямо ограничаване на човешкия избор и всеобхватна обществена (не само икономическа!) криза. На тази добре позната на българите заплаха за свободното общество ние противопоставяме идеите за свободния избор, за предприемчивостта, за неограничаваната стопанска инициатива и конкуренция.

Ние твърдим, че глобалният финансов проблем беше предизвикан от нереалистични очаквания за финансова стабилност, породени от дългогодишния ръст на икономиките  на САЩ и Еврозоната, както и на Англия, които от 2001 г. насам поддържат ниски равнища на основните лихви, подпомагат чрез държавни гаранции и регулации избрани сектори от икономиката, поддържат бюджетни дефицити и по този начин изкривяват пазарните сигнали и принуждават банките да предоставят жилищни кредити на неплатежоспособни купувачи.

Ние сме обезпокоени, че правителствата по света, в това число българското, се опитват да решат проблема по същия начин, по който бе предизвикан - чрез още по-голяма намеса на държавата. Единственият резултат от опита за спасяване на зле управлявани банки ще е увеличаване на данъците и ръст на инфлацията.

Ние оценяваме отпускането на държавни субсидии и всякакъв род интервенции от страна на българското правителство като решение, което противоречи на пазарната логика и показва неразбиране на причините и механизма на кризата. Такива „решения" задълбочават проблема и затвърждават ролята на държавата като основен източник на икономическа нестабилност, като в същото време съсредоточават в нея все по-неконтролирана власт.

Ние призоваваме българското правителство:

 • в най-кратки срокове да оповести и подложи на експертно обсъждане пакет от мерки, предназначени за преодоляване на ефектите от глобалната финансова криза върху България
 • да запази съществуващите и привлече нови чуждестранни инвестиции, като убеди инвеститорите, че в България няма да се повтори ставащото в Румъния и Унгария
 • да поддържа стабилността на валутния борд и да подобри надзора върху финансовите институции чрез консолидирането му в рамките на независим орган
 • да поддържа рестриктивна фискална политика и да не харчи бюджетния излишък за популистки идеи
 • да подобри бизнес средата и създаде по-гъвкав пазар на труда
 • да не увеличава заплатите в публичния сектор освен за сметка на намаляване на други публични разходи
 • да съкрати субсидиите за губещи държавни предприятия и други социални трансфери
 • да съкрати числеността на държавната администрация

Във връзка с началото на бюджетната процедура настояваме тези наши препоръки да бъдат  взети предвид при изготвянето и гласуването на бюджет 2009. В най-развитите страни в света държавата най-малко се намесва на пазара. В резултат тези страни се радват на най-висок икономически просперитет.

Просперитетът обича свободата!

София, 24 октомври 2008

Подписали:

 1. Калин Манолов - журналист и издател, Българско общество за индивидуална  свобода
 2. Aсен Кънев  - Partners 1993, член на борда на директорите, Българско общество за индивидуална свобода
 3. Мартин Димитров - депутат от СДС, Българско общество за индивидуална свобода
 4. Владимир Шопов - Sophia Analytica, управляващ партньор, Българско общество за индивидуална свобода
 5. Руслан Семерджиев - Оптимус 21, президент, Българско общество за индивидуална свобода
 6. Петко Михайлов - IT консултант, Българско общество за индивидуална                свобода
 7. Нено Димов - депутат от ДСБ
 8. Емил Мечикян - Arco Invest, главен мениджър, Българско общество за индивидуална свобода
 9. Александър Богоявленски - Trinitix LLC, консултант, Българско общество за индивидуална свободa
 10. Иван Сотиров - депутат от СДС
 11. Лъчезар Богданов - Индъстри Уоч Груп ООД, управляващ съдружник, Българско общество за индивидуална свобода
 12. Георги Стоев - Индъстри Уоч Груп ООД, управляващ съдружник, Българско общество за индивидуална  свобода
 13. Георги Ангелов - Отворено общество, старши икономист, Българско общество за индивидуална свобода
 14. Роман Маевски - ProLINE LTD, Българско общество за индивидуална свобода
 15. Емил Георгиев - юрист и философ, Българско общество за индивидуална свобода
 16. Христо Пеев - Група М ООД, управител
 17. Ваня Борисова -  БГПроинвест АД, изпълнителен директор
 18. Велислав Величков - Адвокатско дружество „Груйкин, Танчовски, Величков", съдружник
 19. Георги Табаков -  Български икономически форум, председател
 20. Тихомир Юруков - Фондация „Блага Димитрова", председател
 21. Станислав Колев - издател, Кроском Груп ООД, управител
 22. Весела Шопова - Игъл Инженеринг ЕООД, Управител
 23. Антон Луков - издател, Варна, Българско общество за индивидуална свобода
 24. Весела Недкова - Бета Софт ЕООД, управител
 25. Андриян Георгиев - София, Българско общество за индивидуална свобода
 26. Маруся Панковска - София
 27. Георги Георгиев - Варна
 28. Асен Ангелов - София
 29. Веселин Кандимиров - художник, Българско общество за индивидуална свобода
 30. Иван Ангелов - Петрич, Българско общество за индивидуална свобода
 31. Йорданка Богдева - Варна, Българско общество за индивидуална свобода
 32. Мартин Стоименов - Перник, Българско общество за индивидуална свобода
 33. Велико Димитров - старши икономист, Институт за пазарна икономика
 34. Петър Ганев - икономист, Институт за пазарна икономика
 35. Адриана Младенова -  старши икономист, Институт за пазарна икономика
 36. Методи Методиев - икономист, Институт за пазарна икономика
 37. Зорница Манолова- икономист, Институт за пазарна икономика
 38. Любомир Христов - София
 39. Ангел Грънчаров - философ, Пловдив
 40. Виолета Трифонова - Хасково
 41. Мартин Ерменков - София
 42. Мартин Милешки - София
 43. Ангел Атанасов - София
 44. Лилия Николова - София
 45. Диана Николова - Сливен
 46. Ирина Новакова - София
 47. Момчил Георгиев - София
 48. Анелия Бецова - Ботевград
 49. Татяна Томова - Бургас
 50. Малинка Тодорова - Ботевград
 51. Владимир Тодоров - Плевен
 52. Златко Стоев - София
 53. Теодора Пенцова - София
 54. Мария Вълчева - Смолян
 55. Марио Константинов - София
 56. Радослав Аспарухов - София
 57. Христиана Коева - София
 58. Христо Чуков - София
 59. Павел Нешев - Русе
 60. Георги Ангелов - София
 61. Славчо Гаврилов - София
 62. Николай Михайлов - София
 63. Владимир Георгиев - Асеновград
 64. Георги Антонов - София
 65. Константин Дончев -Варна
 66. Румен Райчев - София
 67. Добри Божилов - София
 68. Чудомир Димитров - Ямбол
 69. Стефан Терзиев - Карлсруе, Германия
 70. Момчил Куцаров - София
 71. Йордан Забунов - София
 72. Мила Петрунова - Куцарова - София
 73. проф. Димитър Ненов - София
 74. Мартин Мартинов - София
 75. Пламен Даракчиев - София
 76. Бойко Станкушев - София
 77. Соня Шатева - Благоевград