IME

112 – най-после

Автор: Зорница Манолова / 10.10.2008
 

Само преди 10 дни телефонът за спешна помощ 112 стана напълно действащ и със 100% покритие на цялата територия на България. Мисля, че след финала е редно да обобщим през какво преминахме и как беше пуснат телефонът.

Номер 112 е въведен през 1991 г. за предоставяне на единен номер за спешни повиквания във всички страни-членки на Европейския съюз. Целта е всички граждани на ЕС да имат бърз, удобен и сигурен достъп до спасителните служби. Идеята е набирането да е безплатно и да може да се осъществи както от мобилните, така и от стационарните телефони. От 1998 г. ЕС поставя изискването всяка държава-членка да осигури възможност за безплатно повикване. България поема ангажимента за изграждане на единия европейски номер за спешни повиквания 112 по Глава 19 „Телекомуникации и информационни технологии" от Договора за присъединяване на страната ни към ЕС. 

Дотук - добре, но започват да изникват множество проблеми при стартирането на проекта. Бариера са както чисто организационните и структурни проблеми като логистиката и езиковите бариери, свързани с осигуряването на служители, които обслужват клиентите на 112 на няколко езика, така и проблеми като изначалното дефиниране на понятието „спешен случай", на който ще се отзовават в 112.

Така първият регионален център в България е изграден в София на 7 юли 2007 г. и покрива около 2 млн. души т.е. приблизително ¼ от населението на страната.

След това два пъти се налага отпускане на извънредни средства, включително 48 млн. лева от излишъка, разпределени между отговорните за проекта институции: Министерството на държавната политика при бедствия и аварии - 26 млн. лв., Министерството на вътрешните работи - 6 млн. лв., Министерството на здравеопазването - 3 млн. лв. и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения -13 млн. лв. Да не забравяме, че тези пари са отпуснати извънредно и данъкоплатецът, който няма нищо общо с проблемите по въвеждането на 112, е най-пострадалият от ситуацията. Освен това получихме и няколко порицания, което изобщо не е приятно и не влияе добре на мнението за България.

Два пъти ЕС ни скастри, заради проблеми при изпълнението - един път през 2007 и втори - през 2008 г. Точно преди приключването на проекта беше отложено и изпълнението на наказанието по последното предупреждение. Така, след многократни забавяния, отлагания и предупреждения, най-после 112 действа или поне би трябвало да действа.  

Сега само остава да се надяваме, че при възникнала ситуация ще можем да се ползваме от услугите на спешния телефон и след като вече няколко пъти си доплащахме за услугата няма да се наложат непредвидени корекции и ощетяване на бюджета и данъкоплатците, заради грешки при функционирането.