IME

Публична дискусия

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format* (Word Format)

На 28 септември под патронажа на парламентарната икономическа комисия беше организирана публична дискусия на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Това е първият известен ни опит от страна на законодателите за обществен диалог по предстоящи законови промени. Ако тази практика бъде прилагана редовно, то ползата от гледна точка на по-ефективната предварителна оценка на въздействието на регулациите би била голяма. Това, което смущава в случая е начинът на "подбор" на участниците в "публичната дискусия" и ограниченият достъп до текста на проектозакона от страна на заинтересовани лица, които не са имали честта да бъдат "селектирани" за участие.