IME

Новини от комисията по бюджет и финанси - Закона за бюджета на НОИ за 2002 година

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През изминалата седмица комисията по бюджет и финанси прие на второ четене промените в Закона за бюджета на НОИ за 2002 година. Съгласно споразумението на Тристранния съвет от края на миналата година, минималният и максималният осигурителен доход за самонаетите лица бе фиксиран, съответно на 170 лв. и 850 лв. От минималната работна заплата бяха "отвързани" също и обезщетенията за безработни, като техният минимален размер бе фиксиран на 70 лв, а максималният - на 130 лева. Фонд Професионална квалификация и безработица вече ще се нарича Фонд "Безработица" и става част от осигурителните вноски по КЗОО.

Коментар

1/ Представителите на "Коалиция за България" направиха две предложения по повод размера на осигурителния доход. Първото от тях е по-скоро ултра ляво, отколкото демократично и е за намаляване на минималния осигурителен доход с 60 лева и увеличаване на максималния с 470 лева. Второто предложение се ограничава само до намаляване на минималния осигурителен доход на 110 лева. Очевидно е, че новите модерни леви не са се простили с идеята на предшествениците си за "експроприация на експроприаторите" и се стремят да наложат максимална данъчно-осигурителна тежест на хората с по-високи от средните доходи. Мотивите за намаляване на минимума пък са, че когато един човек е на трудов договор на минимална работна заплата и с цел подпомагане на семейния бюджет има дейност като едноличен търговец, но приходите му от тази дейност са ниски (по-ниски от 170 лева), не е редно той да се осигурява върху осигурителен доход, който е по-висок от реално получения. Тези мотиви пропускат няколко важни неща:

а) Числото 170 не е случайно подбрана цифра от 1 до 500. Това е сума, изчислена от НОИ като необходим минимален осигурителен доход за получаване (след време) на минимална пенсия. В това именно е логиката за определяне на подобен минимум;

б) Социалните осигуровки не са данък, т.е. те не се дават на държавата да ги харчи по своя преценка. Това са вноски, които покриват определен осигурителен риск и са обвързани с плащания при настъпване на осигурителното събитие. След като има фиксиран таван на пенсиите, редно е максималният размер на осигурителния доход да се изчислява спрямо този таван, а не съгласно нечие разбиране за социална справедливост;

в) По данни на НОИ 90% от самоосигуряващите се лица се осигуряват на 2 минимални работни заплати, което означава, че ако минимумът на осигурителния доход се намали, за да се избегне бюджетен дефицит, трябва да се повиши максимума. Това ще наруши условията на подписаното в рамките на Тристранния съвет споразумение между работодатели, синдикати и правителство, а това от своя страна ще разруши и без това крехкото доверие в изпълнителната власт;

2/ Дебат предизвикаха и минималните и максималните суми на обезщетенията при безработица. "Коалиция за България" предложи минимума да бъде увеличен с 10 лв., а максимума с 20 лв., което обаче по данни на финансовото министерство ще доведе до дефицит от 67 626 936 лв., който ще рефлектира върху общия бюджетен дефицит на НОИ и ще затрудни всички останали плащания на осигурителния институт.

Не е ясно защо обезщетенията за безработни продължават да се разглеждат и да се третират като социални помощи. Право на подобно обезщетение нямат всички регистрирани безработни, а само тези, които са заплащали вноските за фонд "Безработица" през последните 9 месеца (съгласно новите предложения за промени този срок става 3 години). Вноските за фонд "Безработица" са вид социална осигуровка. Следователно те покриват определен осигурителен риск и при настъпване на осигурителното събитие осигурителят трябва да заплати определена сума, която е редно да бъде функция от направените вноски, а не от предварително фиксирана сума. Какъв е смисълът в това заетите с трудово възнаграждение над 500 лева да заплащат 4% осигуровка за безработица върху 600 лева например, като при настъпване на застрахователното събитие те получават същата сума като осигурените върху 300 лева? Това вече не е осигуровка, а чист данък, т.е. преразпределение на доходи.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!