IME

Награден фонд за принос към свободата на духа "Георги Василев"

16.11.2007
На 5 ноември 2007 г. бяха връчени наградите за принос към свободата на духа "Георги Василев"

Наградените тази година бяха трима:

д-р Антонина Желязкова - директор на Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР), за разработването и прилагането на методиката и издаването на поредицата „Спешна антропология" - исторически запис на напреженията на Балканите от последните десет-петнадесет години.

Георги Господинов - писател, за неговия „Естествен роман", „Инвентарна книга на социализма" и авторската колонка във в. „Дневник".

Васил Георгиев, известен като Васко „Кръпката" - за цялостен принос към свободата на духа в най-добрите традиции на своя избран жанр;  за оформянето на плацдарми на автентичната свобода в България, предвид спецификата на рокендрола - народната култура на града от ХХ в. и ХХI в.