IME

Гари Бекер е носител на президентския медал за свобода - 2007г.

Автор: ИПИ / 02.11.2007

Гари Бекер е професор по икономика в Чикагския университет. Той е носител на Нобелова награда по икономика за 1992 година.

В началото на изминалата седмица стана ясно, че Бекер е един от тазгодишните носители на президентския Медал на свободата. Това е най-високото гражданско отличие в САЩ. Официалното награждаване ще се състои на 5 ноември 2007 г. от президента на САЩ Джордж У. Буш.

Научните интереси на Гари Бекер са насочени към анализ на човешкия капитал и на човешкото поведение, като се опитва да ги разглежда и обяснява във всичките им проявления чрез помощта на икономическия инструментариум.

Според него "...икономическият подход е напълно приложим към цялото човешко действие". Бекер разглежда икономическия подход за анализ, като една всеобхватна рамка за разбиране на цялото човешко действие, продиктувано от стремежа към постигане на рационален избор.

Някои от най-интересните трудове на Гари Бекер, заслужаващи вниманието на всеки:

§   „Икономика на дискриминацията" (виж тук)

§   „Човешкият капитал"(виж тук)

§   „Здравето като човешки капитал: синтез и продължение"(виж тук)

§   „Пазарът на нелегални стоки: Случаят с дрогата"(виж тук)

§  „Социална икономика"(виж тук)

§   „Икономика на живота"(виж тук)