IME

Симеон Дянков се срещна с ИПИ

Автор: ИПИ / 12.10.2007

Тази седмица икономистите от Института за пазарна икономика, заедно с други колеги, се срещнаха в неформална обстановка със Симеон Дянков - автор на изследването „Правене на бизнес" на Световната банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посланията от разговора бяха:

  1. Приватизацията е важна част от икономическите реформи.
  2. Съвсем реалистично е да се извършат основните промени в една икономика за четири години, ако правителството е твърдо решено и следва насоките на изследванията за Правене на бизнес като план за реформи.
  3. Има примери по света на страни, които твърдо следват изследването Правене на бизнес като Естония, Грузия, Македония, Египет и др., които регистрират значително подобрение на бизнес средата.
  4. Сферата, в която гражданското общество има най-голямо влияние за промяна, е съдебната система. Борбата с корупцията зависи от всички и затова ефектът е най-голям, ако има консенсус, че последиците от корупцията за икономиката и обществото са силно негативни и е необходима непримиримост и решителност.