IME

Вървим към 10% осигуровки, май

Автор: Светла Костадинова / 05.10.2007

Икономическият министър не спира да ни учудва с идеите си за данъчното бреме в България. Все повече се налага мнението ни, че настоящите управляващи са отворени за разумни идеи, които ще повишат благосъстоянието на всички и ще позволят на България да расте с бързи темпове.

След въвеждането на 10% данък печалба и намерението за 10% данък върху доходите, тази седмица на срещата на правителството с бизнеса министър Петър Димитров сподели, че „дългосрочното му желание в тази посока е размерите на корпоративния и подоходния данък и осигуровките да бъдат променени от 10:10:33 към 10:10:10". Освен всички положителни ефекти, които произлизат от евентуалното намаление на осигуровките до 10%, не можем да не споменем и как се стигна до тук.

През 2004 година Институтът за пазарна икономика предложи три радикални решения за намаляване на данъчното бреме. Това бяха:

  • 1) 10% данък печалба - въведен през 2006 г.
  • 2) 10% данък върху доходите - ще бъде въведен от 2008 г.
  • 3) 10% социални осигуровки - вече се обсъжда като идея.

Тези предложения бяха в основата на много действия, които извършихме от тогава - издаване на специален бюлетин за ниски данъци, участие в десетки предавания по темата, конференции и обсъждания, работни срещи по съставянето на държавния бюджет, масирана кампания за прозрачност и редовна отчетност на бюджета, организиране на пресконференции, представяне на алтернативен бюджет с ниски данъци, изчисляване на Ден на свобода от правителството, създаване на разходометър на правителството, консултиране на всички политическите партии, които подкрепят ниските данъци и т.н.

Изводите

Добрите идеи в България имат шанс. Дори и разглеждани като абсурдни и напълно неосъществими в началото, има вероятност да станат реалност, ако твърдо се отстояват и защитават.

Международните развития са много важни - ако съседни ни страни не провеждаха данъчна политика към намаление и въвеждане на плосък данък, едва ли българското правителство би се замислило и осъществило подобни реформи. Данъчната конкуренция работи и облагодетелства както гражданите, така и правителствата.

Неправителственият сектор става все по-важен - илюзорно е схващането, че държавната администрация може и знае всичко. Когато властимащите са готови да слушат и дискутират разумни идеи за реформи, то в България има експерти, които аргументирано могат да спорят. А в спора се ражда истината.

Медиите също оказват значително влияние за популяризирането на идеите за ниски данъци. Ако не съществуват Интернет форумите, блоговете и всички останали форми на комуникация и разпространение на идеи, то едва ли щяхме да имаме настоящия дебат за данъчната политика на правителството.