IME

План за реформи за оставащите две години

Автор: Светла Костадинова / 05.10.2007

Грузия е малка страна с население от 4.7 млн. души. През 2004 година на власт идва настоящият президент Михаил Саакашвили, който започва радикални реформи на бедната тогава страна. През 2007 година Грузия се изкачва до 18-о място в класацията за правене на бизнес на Световната банка и е обявена като страна топ-реформатор; в класацията за икономическа свобода на фондацията Херитидж и Уол Стрийт Джърнъл страната се изкачва от 44 място през 2005 година до 35 място през 2007 година.

Така Грузия става поредната малко страна, която с решителни реформи и твърдост на управляващите успява за кратко време да се развива в правилната посока. Общите неща в този процес между Грузия и Естония са много, но повечето са резултат от работата на съветника на грузинския президент - бившия естонски премиер Март Лаар. Както той сподели тази седмица в София на среща с ИПИ и други икономисти, „използвах критериите на изследването на Световната банка „Правене на бизнес" като програма за реформи, тъй като съм убеден, че това е най-лесния и бърз начин страната да просперира".

Настоящото българско правителство има по-малко от две години до края на мандата си. Повечето наблюдатели очакват то да се задържи на власт до края, въпреки че от време на време се появяват съмнения. Затова ще опишем най-важните реформи в Грузия, извършени за период от две години. Убедени сме, че могат да се използват за програма за реформи в България още повече, че е доказано, че е възможно.

Приватизацията (2007)

В грузинското законодателство по подобие на България съществува списък на предприятия, които не подлежат на приватизация, класифицирани като „активи със специално предназначение". През юни 2007 година правителството отправя искане към парламента да намали до минимум държавните активи в забранителния списък. Вече има одобрение на първо четене на промените. Според поправките на приватизация ще подлежат и:

 • ВиК системите, заедно с инфраструктурата, както и канализацията
 • Пощите
 • Техническа инфраструктура като телевизионния Канал Едно и радио предавателите
 • Сградите, в които се намират детските градини
 • Административните сгради на държавните агенции
 • Държавните гробища
 • Съпътстващата инфраструктура на пристанищата, пистите на летищата
 • Държавният архив, включително фото материалите
 • Музеите, освен тези с особено значение

Според приватизационния закон раздържавяването се извършва само по два начина - търг или директна продажба.

Железниците (2007)

През август 2007 година 100% от грузинските железници са прехвърлени на британският фонд Паркфийлд Инвестмънтс за период от 89 години. Собствеността остава държавна, а само управлението ще се осъществява от компанията. Тя поема ангажимента да инвестира 1 млрд. долара за 10 години, като по-голямата част от сумата ще бъде вложена през първите 4 години. Според подписания договор с държавата, компанията се задължава да запази карго и пътническите такси непроменени до 2009 година и да съгласува промените с правителството след това в продължение на 5 години. От своя страна, инвестиционният фонд ще делегира управлението на железниците на отделна компания като правителството няма да участва в избора при спазване на изискването това да е водеща международна компания с опит в управлението на железници.

Данъците (2005)

Единадесет месеца след идването си на власт новото правителство въвежда плосък данък върху доходите - в Парламента гласовете са 1 071 За и 11 Против. Данъчните приходи се удвояват за първите 19 месеца от промяната. Новият данъчен кодекс е силно опростен, като броят на данъците се намалява от 22 на 7:

 • - данък върху доходите - 12%
 • - данък печалба - 20 %
 • - ДДС - 18%
 • - митнически такси - 0%, 5% и 12 %
 • - социални осигуровки - 20%
 • - акцизи - различни ставки
 • - данък недвижими имоти - определя се от общините

Съдебната система (2005)

Грузинския парламент гласува значително увеличение на финансовата и материална подкрепа за съдилищата. Бюджетът на съдебната система нараства три пъти от 2004 до 2007 година и достига 20 млн. долара. Заплатите и пенсиите на съдиите нарастват. Подобрени са значително и условията за работа - сега повечето съдии ползват Интернет и имат специално изградени мрежи за следене на делата и решенията.

Образованието (2005)

Грузинската образователна система е една от най-корумпираните области. През 2005 година всички ректори на държавните университети, деканите на факултетите и много професори са освободени, а някои и арестувани по обвинения в корупция.

Президентът Саакашвили намалява броя на държавните университети чрез сливане и окрупняване. Броят на факултетите, както и професорските места са драстично намалени. Нови, млади ректори, декани и професори са наети след конкурс и тестове. Въведено е ограничение на възрастта и никой по-възрастен от 65 години не може да заема управленска позиция в университет. Прилага се и механизъм за споделяне на властта - студентите вече имат 30% от местата в университетските надзорни органи.

Другата важна част от образователната реформа е въвеждането на един национален изпит за всички грузински ученици, завършващи средно образование. Изпитът е стриктно контролиран и провеждан, а учениците могат при желание да получат съвет и предложения за продължаване на обучението си в университет в зависимост от резултата от теста.

Полицията (2004)

При идването си на власт новият президент е изправен пред следната ситуация: липсват образовани и професионални кадри в полицията, има голяма корупция, доверието на обществото е близко до нула, а броят на полицаите е 16 627 човека. Новото правителство освобождава половината служители,  а тези които остават получават нови униформи, заплатите им са вдигнати до 350-500 грузински лари (150-210 евро), което е достатъчно да спре поривите на полицаите да търсят подкупи по пътищата под формата на измислени глоби. Увеличението на заплатите е било девет-десет пъти по-високо, отколкото преди реформата.

Основната причина за намаление на щата е да се редуцира раздутата администрация и едновременно с това да се увеличат заплатите на пътната полиция като се наемат малко, но обучени и добре заплатени служители. Разбира се, има големи улични протести от уволнените служители, но по това време правителството провежда изпити на много млади грузинци, с които изгражда абсолютно нова патрулна полиция с основни изисквания образование, физическа подготовка и честност. През 2006 година заплатата им е вдигната отново на 700 лари (300 евро), което е достатъчно за издръжката на средностатистическо семейство. Добре облечена и оборудвана, грузинската полиция става основна сила на правителството за борба с корупцията. В резултат на реформите полицията получава 75% доверие от обществото.

Корупция на държавната администрация (2004)

След 2004 година са арестувани дузина корумпирани чиновници. Според новоприет закон, арестуваните служители са освободени в замяна на връщане в бюджета на милионите долари откраднати по времето на управлението на бившия президент Шевернадзе. Резултатът за бюджета е умопомрачителен - за шестте месеца от прилагането на закона върнатите пари са значителна сума. От началото на управлението на Саакашвили стотици съдии, директори, полицаи, бизнесмени и държавни чиновници, включително и от управляващата партия, са арестувани за корупция, укриване на данъци и измами.

Държавната администрация

Осъзнавайки, че борбата с корупцията не може да се води само срещу отделни индивиди, а трябва да е всеобхватна президентът повежда цялостна кампания за борба с институционалните източници на корупция. Намалява се броя на администрацията, увеличават се заплатите на данъчната полиция, митническите служители и съдиите. Създаден е специален фонд от международни донори, с който да се подсигури реформата на държавната администрация като се гарантират прилични заплати.

Лицензите (2004-2006)

Броят на дейностите, които подлежат на специален лиценз са намалени от 909 на 159. Това силно улеснява правенето на бизнес, привлича рекордни чуждестранни инвестиции и насърчава местните предприемачи.

Поземлената реформа (2004)

През февруари 2004 година се създава работна група, която да създаде предпоставките за законова и институционална реформа. След десет месеца е създаден закона за държавния поземлен регистър, два месеца след това е приет закона за таксите за услугите, предоставяни от Националната агенция Публичен регистър, а самата агенция е изнесена извън министерството на правосъдието, като така има самостоятелен бюджет. Промените в самата агенция са драстични. Старото управително тяло е освободено, а всички служители трябва отново да кандидатстват за работа, полагайки изпит за да останат. Масирана публична кампания приканва външни хора да кандидатстват. Агенцията провежда повече от 3 000 изпита, като окончателно са наети 600 човека, което е силно намаление от предишния персонал от 2 100 човека. Заплатите нарастват 20 пъти - от 41 лари месечно (23 долара) до 740 лари (411 долара), което привлича квалифицирани кадри и силно ограничава корупцията.

Интересна е реакцията на обществото на силното съкращение на служители - правителството намалява значително регистрационните такси, а 2%-ия данък при прехвърлянето на имот се премахва, което гарантира подкрепата на гражданите. Въпреки това регистърът не губи приходи, защото се отчита увеличение на регистрациите.

Изводи

Всичко е възможно. Реалистично е и да се извършат важните реформи за две години. Необходими са твърдост, решителност и сметки. За съжаление, подобни значителни реформи се извършват най-лесно в началото на мандата на едно правителство. Въпреки това не е невъзможно да се случат промените и сега. Примерите на другите страни са недвусмислени.

Ако дори и половината от необходимите политики се осъществят, то това правителство лесно може да бъде квалифицирано като най-реформаторското.

И не на последно място, провеждането на посочените реформи ще обезсили много от опозиционните партии, които са записали тези мерки в програмите си. А наблюдателите ще могат да разказват по света как го направихме в България.