IME

Ще растем ли или не?

Автор: Светла Костадинова / 22.06.2007

През месец юни трябваше да се реши дали ще се намаляват осигуровките. Трябваше защото в закона за държавния бюджет за 2007 година е записано, че „След 15 юни 2007 г. Министерският съвет, при наличие на фискална възможност, да предложи на Народното събрание съответни законови промени, с оглед намаляване на вноската за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване с три процентни пункта, считано от 1 юли 2007 г.".

Какво се случи след 15 юни?

Накратко - нищо. Поне към момента не е известно правителството да е изпратило предложение до Парламента за намаляване на осигуровките. Също така не е известно да има анализ, който да показва ясно, че няма фискална възможност и намалението трябва да се отложи.

Какво означава това?

На първо място, очевадният извод е, че Министерският съвет не спазва законите.

На второ място, интересно е дали някой народен представител ще потърси сметка защо Парламентът не е получил такова предложение.

На следващо място стои въпросът дали щом към 15 юни няма подобно предложение това означава, че правителството предвижда харченето на големите суми, които към момента са акумулирани като излишък за определени политики и кои са те.

Има ли фискална възможност за намаление на осигуровките?

На този въпрос представихме отговорите на пресконференцията тази седмица, в която участие взеха Лъчезар Богданов, Георги Ангелов и Светла Костадинова. Накратко ето положението в момента:

  1. Приходите от всички преки данъци нарастват повече от два пъти по-бързо в сравнение с предвиденото от министерството на финансите.
  2. Затова и излишъкът към момента е вече повече от три пъти по-голям от планирания за цялата 2007 година.
  3. Очакваните ефекти от намалението на осигуровките са повече приходи в бюджета, тоест още по-висок излишък в края на годината.

 

Защо да намаляваме осигуровките?

Международните примери за ефектите от намалението сочат, че:

  • 6% намаление на данъците увеличава растежа на БВП с 1.2% до 2.4 %
  • Намалението с 6% на облагането на труда води до 2% намаление на безработицата.
  • Намалението с 6% на облагането на труда води до нарастване на заетостта с 3% до 4.8%.
  • В дългосрочен план по-ниските осигуровки ще създадат по-голяма икономика и ще има повече средства за публични услуги в абсолютна стойност.
  • Една от най-важните причини за сивата икономика е избягване плащането на осигуровки.

Непонятно е защо това се отлага при положение, че за всички, ама наистина за всички (работещи, работодатели, бюджет) ефектите от намалението на осигуровките сега ще бъдат положителни.