IME

Няколко любопитни факта за европейското законодателство

Автор: Методи В. Методиев / 11.05.2007

По случай празника на Европейския съюз (9 май!) бихме искали да ви представим, накратко, няколко факта, свързани с политиките на ЕС по отношение на регулирането. Теоретично погледнато наложените на бизнеса административни разходи посредством регулациите може да се дефинират, като: „Законово ограничаване от страна на правителствените административни органи посредством изработването на нормативни актове, предвиждащи санкции или глоби".

Многобройните административни изисквания са решаващ фактор за бизнес-средата, тъй като предприятията са длъжни да отделят твърде много време за съобразяване с тях. То се изразява в попълване на формуляри, предоставяне на различен вид документация и изготвяне на доклади по широк кръг въпроси.

Погледнато на европейско ниво, тези разходи (около 320 млрд.евро годишно) в момента се оценяват някъде около 5.5% от БВП на ЕС.

Бремето на европейското законодателство

През месец октомври миналата година Гюнтер Ферхойген в едно свое изказване споделя, че бремето на европейското законодателство коства всяка година на бизнеса около 600 млрд. евро. Тоест това е близо два пъти повече отколкото показват направените до този момент изследвания на различни видове организации. Това са безумно много пари, нали!

Все повече изследвания показват, че ползата от единния европейски пазар се превишава многократно от цената, която заплаща бизнесът за съобразяване с всичките регулации, наложени на бизнеса от ЕС. Самата Европейска комисия в свой доклади оценява ползите от единния пазар за периода 1986-2002 година на 165 млрд. евро, тоест това е още едно доказателство за надценените положителни ефекти от единния пазар при наличието на съществуващата регулативна база.

В поредица свои проучвания, свързани с регулациите, наложени от ЕС, и административното бреме, което поражда то на бизнеса, независимият „think-tank" - Open Europe представи някои интересни факти от свое изследване свързано с „обема и тежестта" на европейското законодателство:

  • Европейските политици от години поддържат тезата, че обемът на европейското законодателство, с което трябва да се съобразяват хората и бизнесът, не надвишава 80000 страници;
  • Но тази теза се опровергава от проучване на Open Europe, което доказва, че скокообразно нарастващото административно бреме през последните десет години ясно се вижда измерено и по чисто физическата му стойност, тоест по брой приети законодателни страници;
  • Според калкулации, базирани на данни взети от Official Journal of EU Legislation[1], общият обем на приетото законодателство в ЕС от 1957 година до 2006 година се равнява на около 666,879 хил. страници;
  • А според изчисления, базирани на онлайн базата данни на европейското законодателство - EuroLex - става ясно, че 26% от всички нормативни актове приети от 1957 година насам все още са в сила. Тоест това показва, че приблизителният обем на европейското законодателство към 2006 година се равнява на около 170 хил. страници;
  • От тези 170 хил. страници около 100 хил.страници са били приети и в последствие влезли в сила като различни видове нормативни актове, само през последните десет години. Ако ЕС продължи със същите темпове законодателната си инициатива, то към 2020 година обемът на европейската регулационна рамка ще достигне до около 350 хил. страници;

Брой страници на действащото европейско законодателство

Източник: изследване на Open Europe

  • Наставяйки лист по лист цялото европейско законодателство, то дължината му ще бъде около 120 мили или 193 километра;
  • Цялото прието законодателство от създаването на ЕС (цялата бумащина струпана на куп) би се равнявало на 44 метра височина. Ако вземем предвид само сега действащото законодателство, то би се равнявало на два един върху друг сложени, автентични, червени, двуетажни лондонски автобуса (Routemaster).
  • Тежестта на Official Journal of EU Legislation e около един тон, което се равнява на приблизителната тежест на един кит или носорог.

Ето това са суровите факти за европейското законодателство. Ние всички трябва да се съобразяваме с тях !


 


[1] Това е европейският еквивалент на държавен вестник