IME

Данъци, данъци

Автор: ИПИ / 11.04.2007

Често ни обвиняват, че либералните икономисти сме прекалено крайни във възгледите си как нещата в България могат да се оправят.

Често ни обвиняват, че виждаме в намалението на данъците единственото спасение.

Често ни обвиняват, че сме популисти и незапознати с ефектите от намалението на данъците върху бюджета и икономиката. Аргументите са, че няма пари за намаление на данъците; трябва да плащаме вноска в европейския бюджет; исканията за увеличение на заплатите на държавната администрация учителите, пенсиите и другите социални плащания няма да могат да бъдат удовлетворени, ако се намалят данъците.

Въпреки тези обвинения международните развития не в една или две страни показват обратната тенденция. Малко факти от последните месеци: от началото на 2007 година Гърция намали за втора поредна година данъка върху печалбата; Сингапур намали корпоративния си данък до 18% от 2007 година; Исландия въведе плосък данък от 18%, което е почти три пъти намаление от нивото му преди 10 години; Чехия планира да въведе плосък данък от 15%; министърът на финансите на Великобритания планира намаление на данъчното облагане на доходите и печалбите с два пункта от април 2008 година. Примерите са много, но всички тези страни се присъединяват към групата на нациите, които виждат в намалението на данъците възможност за икономически растеж, ниска безработица, високи доходи и значителни чуждестранни инвестиции. Известни са примерите на Латвия, Естония, Хонконг, Литва, Ирландия, Словакия, Украйна, Грузия, Русия, Киргизстан и други страни, които въведоха плосък данък в последните години.

За да не сме голословни, ще разгледаме накратко ефекта върху приходите от данъците за бюджета.

Латвия

През 1997 г. Латвия въвежда плоска ставка от 25% за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък. Ефектът за икономиката е силно положителен. Икономическият растеж скача от 3.8 % през 1996 г. на 8.3 % за 1997 г. Приходите от данъци в бюджета също се увеличават и то не само като абсолютна стойност, но и като процент от БВП. След 29.1 % през 1996 г., те достигат 29.8 % в годината на реформата и 32.3 % през 1998 г. Това дава ефект и Латвия постига бюджетен излишък от 0.7 % от БВП за 1997 г., което е най-доброто представяне за страната по този показател през последните 15 години.

Словакия

През 2004 г. Словакия въвежда плоска ставка от 19% за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък. Ставката за личните доходи е сравнителни ниска, имайки предвид че заменя ставки от 10 до 38%. Данните за ефекта от тази реформа отново са положителни. Икономическият растеж се повишава от 4.2% през 2003 до 5.4% за 2004. На пръв поглед има спад в приходите от данъци в бюджета от 31.1 % до 29.8 % от БВП, но абсолютната им стойност се повишава. Доказателство за това са и данните за бюджетния дефицит, който намалява от 3.7% през 2003 г., на 3% за 2004 г. Това е и най-ниската му стойност за последните 10 г.

Русия

През 2001 г. Русия въвежда плосък данък от 13% върху личните доходи. Тази ставка замества ставки от 12 до 30%. Интересно е да се разгледа ефектът от това значително намаляване на данъка върху личните доходи. Икономическият растеж за годината на реформата е 5.1%. Приходите от данъци в бюджета се повишават от 36.9% през 2000 г., на 37.4% от БВП за 2001 г. През годината на реформата се реализира и бюджетен излишък от 2.7%.

 

Какво става в България

Въпреки обвиненията срещу поддръжниците на ниските данъци, общото данъчно облагане в България върви към намаление. Разбира се много по-бавно, отколкото ни се иска.

Политиците

В понеделник стана ясно, че на пленума за социална и икономическа политика на БСП на 14 април т.г. може би ще се обсъждат промени в броя на ставките за облагане на доходите на физическите лица - премахване на едната ставка, незначително намаление на най-високата ставка и увеличаване на необлагаемия минимум.

Изказвания от последния месец от страна на председателя на бюджетната комисия в парламента по повод статистиката за приходите в бюджета от корпоративния данък са красноречиви: „Намаляването на корпоративния данък води до по-големи приходи, което означава, че част от сивата икономика е излязла на светло". Това накратко е развитието при управляващата партия. Явно започват да разбират, че ниските данъци стимулират хората и бизнесът да работи и да плаща данъци. Няма и как да бъде иначе - повтаряме го от години, а в другите страни дори ги намаляват решително.

Данъкоплатците

Публикуваната статистика за изпълнението на държавния бюджет за февруари 2007 година показва нарастване на общите приходи в бюджета с около 7%, като данъчните приходи растат с 2%. Общият резултат е дефицит от 20 млн. лева, който обаче според думите на министър Орешарски ще се промени през март. Ако разгледаме приходите от отделните данъци ще видим повишение в приходите от данък печалба, данъка върху дивидентите, данъка върху доходите и акцизите. Спад има в приходите от ДДС, което се дължи на промяната в режима на облагане и недостатъчната готовност на данъчната администрация за членството в ЕС. Има и намаление на приходите от мита, което е в резултат на приемането на общата митническа тарифа на ЕС, която средно е по-ниска от действащата до момента.

Очакванията са след известно време данъчните приходи да се повишат, с което се доказва, че данъкоплатците реагират на данъчни намаления с плащане. Също така, това е доказателство, че друг път за стабилен икономически растеж за България няма.

Неправителствените организации

От няколко години насам Институтът за пазарна икономика и други икономисти от този сектор упорито обясняват ефектите от намалението на данъците, подготвят алтернативни бюджети, изпращат отворени писма до управляващите, участват в обществени обсъждания и представят успешни примери от световната практика. Воденият дебат привлича вниманието на политическите партии, чиито програми стават по-задълбочени от гледна точка на предлаганите данъчните реформи. По този начин дискусията се прехвърля извън чисто теоретичните и популистки тези, като дава възможност на гражданите и бизнеса да направят информиран избор. Това е причината хората все повече да се замислят и да разбират необходимостта от ниски данъци.