IME

Какво се случи през 2005 година с данъците по света?

Автор: Светла Костадинова / 01.06.2006

2005 година беше много динамична и интересна по отношение на данъчна среда в Европа. Новите страни-членки предизвикаха широк дебат за това трябва ли да се хармонизират данъчните ставки, необходимо ли е уеднаквяване на данъчната база и т.н.

Наскоро беше публикувано изследване на KPMG за корпоративните данъци през 2006 година и промяната им спрямо 2005. Изводите са няколко:

  • Промяната на корпоративните ставки в Европа е в посока намаляване. Тази тенденция води до все по-ясно разделение в Европа на страни с ниски данъчни ставки и висок икономически растеж и страни с високи ставки и умерен растеж.

Данъци и икономически растеж

Източник: KPMG Corporate Tax Tare Survey 2006, Евростат, Икономики в преход 2005

  • Разширяването на ЕС през 2004 година и последващото приемане на България и Румъния предоставя множество възможности на чуждестранните инвеститори да изберат къде да развиват бизнеса си. Не трябва да се забравя обаче, че освен размерът на данъка върху печалбата и други фактори оказват влияние. По отношение на облагането освен корпоративният данък, важни са и косвените данъци и сложността на данъчната система.

  • В останалата част на света националните данъчни системи са по-малко гъвкави и по-малко промени са настъпили. Като цяло данъчната конкуренция е по-слабо изразена. В Латинска Америка регионалната средна ставка спада в сравнение с миналата година само с една десета от процента.

 

Регионална минимална задължителна ставка на корпоративния данък

Европа

25.04

Азия

29.99

Латинска Америка

28.25

Източник: KPMG Corporate Tax Tare Survey 2006

 

Изводът е, че Европа изглежда значително по-привлекателна от гледна точка на корпоративните данъци за сметка на Азия и Латинска Америка.