IME

Икономически обзор за Европа, Близкия Изток и Азия на Goldman Sachs

Автор: ИПИ / 10.01.2007

В последния си икономически обзор за Европа, Близкия Изток и Азия инвестиционната банка Goldman Sachs представя следните данни и прогнози за България