IME

Законодателен процес

Автор: ИПИ / 09.01.2007

Отрицателни развития:

  • Увеличава се броя на постоянните парламентарни комисии, съответно разходите на Народното събрание;

  • Някои от внесените нормативни актове не се публикуват на страницата на Народното събрание;

  • Към някои законопроекти мотиви не се прилагат, въпреки че това изрично в записано като изискване в правилника за дейността на Народното събрание;

  • Мотивите, там където ги има са по-скоро в литературен жанр и с пожелателен характер, без ясни оценки за ползите или разходите за обществото, което дадения законопроект ще предизвика в случай, че бъде приет;

  • Няма институция или практика, която да извършва предварителна оценка на въздействието от предлаганите нормативни актове;

  • Практиката показва, че внесените в деловодството на парламента законопроекти не постъпват в същия ред в пленарна зала (достигат до обсъждане), според датата на внасяне; предложенията на опозиционните партии се обсъждат със закъснение, а тези на Министерски съвет се фаворизират; тоест не се прилагат обективни критерии, а дискриминационни;

  • “Държавен вестник” още не се публикува в Интернет, въпреки, че има отделна страница; по-правилно е тя да се нарича, не както е сега – страница на “Държавен вестник”, а страница на съдържанието на “Държавен вестник”, тъй като с малки изключения (обявленията за обществена поръчка, които и без друго се публикуват на страницата на Агенцията за обществени поръчки), могат да бъдат намерени единствено заглавията на отделните текстове и то само от официалния раздел, но не и самите текстове.

Положителни страни:

В общи линии отсъства, каквото и да е положително развитие с едно единствено изключение: наскоро правителството прие мерки за въвеждане принципите на по-добро регулиране. Целта е когато се изготвя нормативен акт да се изчисляват ефектите от него и да се изясняват евентуалните нормативни и практически пречки пред прилагането на дискутираните режими. Този процес (колкото и дълго да продължи) трябваше отдавна да започне, защото не е логично да въвеждаш закон без да изчислиш ефекта от него.