IME

"Незначителни" събития от седмицата, показващи погрешна политика преди три, пет и повече години

Автор: Красен Станчев / 09.01.2007

Преди избори се правят много глупости и общественото внимание губи вкус към детайли и на пръв поглед маловажни стечения на обстоятелствата. Ето някои събития от седмицата, които изцяло или частично попадат в тази категория.

1. Най-страстно като че ли се обсъждаше поведението на председателя на комисията за незаконно придобитото имущество. Естествено е, че онова, което той е вършел, е до голяма степен следствие на неговия характер, предишна кариера, възгледи и репутация. Те са известни на нас, значи са били известни и на онези които са го назначили на тази длъжност. Те са онези, които носят вина, а не въпросният председател. Впрочем въпросът с неговото и на колегите му възнаграждение няма самостоятелен смисъл, извън въпросите за работата и ефективността на сама комисия. Въпреки всички аргументи за безсмислието на закона, които бяха изказани и от нас, и от специалисти по наказателно право и процес, тази комисия бе учредена. Сега гледаме сеира. Несъответствието на получените заплати на свършената работа е най-малкият проблем с тази комисия.

2. Един журналист получи награда, защото бил забелязал, че в резултат на реформите в здравеопазването се оказало: а) че парите на здравната каса не управлявали добре, б) че в системата нямало място за думата на потребителите, в) че централизираното определяне на цени и качество е дадено на вътрешна организация (на лекарите), което създавало конфликт на интереси. Тези недостатъци бяха недостатъци на съответното законодателство и те бяха добре описани от ИПИ още преди неговото приемане. Виж в частност нашата книга Административни пречки пред бизнеса от 2000 г.

3. Изведнъж се разбра, че се правели „заменки” на евтини държавни земи със скъпи такива, които след това фактически се приватизирали. В основата на тези деяния е непубличността на регистъра на държавните активи.

4. Тъй като имали проблеми със събирането на плащания, от т.нар. софийска топлофикация щели да влизат в къщите и апартаментите на хората, за да проверяват какво всъщност се отоплявало и измервало. Един от основните принципи на правата на частната собственост и по съответните международни конвенции, и според конституцията на България е неприкосновеността на жилищата и сферата на живот на отделния човек. Изумително е, че никой не коментира от тази гледна точка тези действия на „топлото”. Всъщност липсата на такъв коментар е крайно тревожен феномен.