IME

Ние препоръчваме

Автор: ИПИ / 08.01.2007

Икономическата свобода в България и по света

Рубриката на ИПИ във вестник Дневник: Свободните пазарни решения: опитът на малките страни

База данни за численост и разходи на българските министерства

Рубриката на ИПИ във вестник Дневник: Видимото и невидимото

Икономически анализи на ИПИ, публикувани в пресата

Оценка на въздействието на регулациите

Икономически знания по интернет

Икономика, капитализъм и щастие в Европейския съюз

Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2007 година на ИПИ

Страницата на ИПИ за реформи

ИПИ приветства дарения за да продължим да поддържаме тези страници.