IME

Социалната политика – няколко практични правила

Автор: Георги Ангелов / 16.12.2006

 

Когато слушаме дебатите за социалната политика и нейната роля за развитието на обществото оставаме с впечатлението, че едва ли не, ако имаме много добра социална политика всички проблеми ще се решат – доходите и пенсиите ще са високи, безработицата ниска, а бедността ще изчезне. Тъй като подобно схващане е фундаментално погрешно, би било добре да си припомним основните принципи и правила, по които действа социалната политика и оттам да изведем практични съвети за това какво може да се направи по въпроса.1.       Социалната политика не може да направи чудеса. Ако една икономика не произвежда достатъчно доход, хората са бедни. Някои от тях са толкова бедни, че е заплашено физическото им съществуване – заради липса на средства за храна, подслон, отопление. Именно за да се помогне на тези хора, за да ги спаси от глад, съществува социалната политика. Не бива да се заблуждаваме, че тя може да постигне нещо повече – ако една икономика не произвежда достатъчно доход, това не може да се промени от социалната политика, от политиката на преразпределение на дохода.2.       Административните мерки пречат на просперитета. На пръв поглед изглежда много привлекателно държавата да “увеличи доходите” или да накара работодателите да го направят. Проблемът е, че това не може да стане по този начин. Ако икономиката произвежда едно количество доходи, това не може да се промени чрез административни мерки от страна на държавата. Няма как икономиката да бъде принудена насила да произвежда повече доход. Точно обратното, административните мерки водят до точно обратния ефект – намалява се гъвкавостта на пазара на труда, което увеличава безработицата и намалява доходите в страната.3.       Икономическата политика може да повлияе на доходите. Ако икономическата политика създава условия за бързо развитие на стопанството, доходите растат бързо. Ако икономическата политика не е достатъчно реформаторска, доходите растат бавно или дори намаляват. Следователно, ако искаме да променим факта, че голяма част от българските граждани са бедни, е нужно да се извършват реформи, които да насърчават икономическото развитие, конкуренцията, инвестициите, предприемачеството, труда. Трябва да е ясно, че без да се направят бързи икономически реформи, няма да има бърз ръст на доходите.4.       Фискалната политика може да има силен ефект. В момента в България бюджетните разходи са много високи и неефективни. Ако се преследва последователно политика на повишаване на ефективността, могат да се спестят значителни разходи, които да се насочат към повишаване на доходите и насърчаване на икономическото развитие. Може да се следва едно просто правило – средствата от спестените бюджетни разходи се делят на три равни части – една трета отива за намаление на данъците върху бизнеса, една трета се насочва за намаление на данъчното облагане на труда и една трета се насочва за пенсии. Така едновременно ще се увеличи ефективността на държавните разходи, ще нараснат доходите на работещите и пенсионерите, ще се стимулира икономическото развитие и заетостта.