IME

Над 8,5 % от разходите на Парламента са за отпечатване на “Държавен вестник” (Ако ДВ е достъпен в Интернет, този разход няма да съществува)

16.12.2006
Ускоряване “производството” на ДВ, съкращаване на времето, което сега е необходимо за придвижването на нормативните актове до знанието на хората. Преди да бъде отпечатано дори и първото хартиено копие, ДВ е в електронен вариант, тоест най-голямата част от работата е вече свършена и остава единствено файловете да бъдат качени в Интернет.

 • Невероятно по-евтино е – спестяват се всички разходи по отпечатването (за 2005 г. – 25 520 копия от всеки брой) или те са минимални ако все пак се правят няколко копия за историята (за Народната библиотека, националния архивен фонд)

 • Много по-добра оперативност на вестника, спестяване на време чрез по-бързо откриване на необходимата информация чрез система от хипертекст протоколи (линкове). Възможности за бързо и целенасочено търсене и в предишни броеве, използване на всички актуални Интернет технологии, които облекчават и опростяват работата с информация.

 • Отпадане на необходимостта от транспортиране, разнасяне, продажба, съответно намаляване и на общите разходи на редакцията на ДВ – Парламента – бюджета.

 • Предоставяне на възможността ДВ да бъде четен от всеки, който иска да знае законите, които трябва да спазва и какви права му е отредило неговото правителство. Разбира се това трябва да е напълно безплатно за всички, тъй като вече веднъж е платено с данъци.

 •  

  Следващото Приложение систематизира това, което правителствата на държавите, към които се стремим са направили за своите граждани и фирми по отношение на официалните държавни издания. Нашето правителство и Парламент ако наистина искат не само да споменават думи като “ефективност”, “законност” и “развитие”, а и да ги прилагат, би трябвало да последват техния пример.

   

  Забележка: Не само тези страни, дори в Албания срещу първоначална такса и 20 евро на година може да се прочете цялото законодателство в Интернет.

   

  Приложение

  Държавните вестници в ЕС25

  Всяка страна член на Европейския съюз и самият ЕС публикуват законодателството си, както и официални съобщения и обявления в официални периодични издания. В някои страни изданието е само едно, което съдържа цялата официална информация, която е прието да се публикува, докато в други има повече – специално издание за законодателство (legal gazette ; Gesetzblatt) и едно допълнително, в което се публикуват утвърдени официални съобщение (official gazette ; Amtsblatt).

   

  Реалността е следната:

  Таблица 2

  Държава, име, вид на изданието и адрес

  Отговорна институция и характер

  Достъп в Интернет

  Текстовете и дата, от която са публикувани

  Официален характер?

  Допълнения в Интернет на адрес:

  Европейски съюз“Official Journal of the European Union” – legal gazette - http://europa.eu.int/eur-lex/

  Office for Official Publications of the European Communities – междуинституционална служба, Ген.-директорат на ЕК

  Безплатен

  PDF от 1998
  TIFF от 1952

  Обновяват се ежедневно

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1eu.htm

  Белгия – “Belgisch Staatsblad” - legal gazette - http://www.staatsblad.be/cgi/welcome.pl

  http://www.moniteur.be/cgi/welcome.pl

  Belgisch Staatsblad - part of the Federal Public Service Justice

  Безплатен

  ASCII и PDF от 1997

  Да, публикуват се само 5 бройки на хартия

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1be.htm

  Чехия – “Sbirka zakonu - Sb. (Collection of Acts) - legal gazette

  Sbirka mezinarodnich smluv - Sb.m.s.

  (Collection of International Treaties) - legal gazette - http://www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html

  Ministerstvo vnitra Ceske republiky
  Odbor komunitarniho prava – част от министерство на вътрешните работи

  Безплатен

  PDF от 4.4.1945

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1cz.htm

  Дания – “Lovtidende(Official Journal) - legal gazette - http://www.retsinfo.dk/lovtid/lovtid.htm

  Civilstyrelsen

  (Civil Affairs Agency) – част от министерство на правосъдието

  Безплатен

  HTML от 1995

  След приемане на изм. в закона, да + само едно хартиено копие

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1dk.htm

  Германия – “Bundesgesetzblatt (BGBl.)(German Federal Legal Gazette) - legal gazette - http://www.bundesgesetzblatt.de

  Bundesanzeiger (BAnz)(Federal Gazette) - official gazette

  Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH (Bundesanzeiger Publishing House Co. Ltd.) – частна компания; Федералното правителство на Германия, представено от федералното министерство на правосъдието държи 35,1 % от акциите

  Безплатен

  PDF от1998

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1de.htm

  Естония – “Riigi Teataja, RT(State Gazette) - legal gazette - http://www.riigiteataja.ee

  Riigi Teataja Kirjastus (State Gazette Publishing House) – държавна агенция

  Безплатен (първите 20 стр. разпечатани в общ. библ. са също безпл.)

  HTML и XML от 2002

  Да, от 1 януари ще има само електронно издание + пет копия на хартия

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1ee.htm

  Гърция – “Fill Efimerida Tis Kivernisis - F.E.K.(National Gazette Issues) - legal gazette - http://www.et.gr

  Ethniko Typografio (National Printing House of Greece) – към министерство на вътрешните работи, публичната администрация и децентрализация

  Безплатен

  1976– зак. и през. укази

  1986– мин. реш. за Устр. П-ци
  1994 – ООД
  2000 – други

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1gr.htm

  Испания – “Boletin Oficial del Estado(Official State Bulletin) - legal gazette - http://www.boe.es

  Boletin Oficial del Estado (Official State Bulletin) – независима организация, която се отчита пред министерството на президентството

  Безплатен

  XML от 1960
  PDF от 1998

  TIFF от 1875

  Не, но електронното издание се приема за автентично

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1es.htm

  Франция – “Journal Officiel de la Republique francaise (JORF)(Official Journal of French Republic) - legal gazette - http://www.journal-officiel.gouv.fr

  Direction des Journaux officiels (Directorate of Official Journals) – държавна служба, подчинена на генералния-секретар на правителството (кабинета на министър-председателя)

  Безплатен

  PDF, TIFF, HTML от 1990

  Да, от 1 юни 2004. Електронното издание и това на хартия са еднакво автентични

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1fr.htm

  Ирландия – “Acts of the Oireachtas and Statutory Instruments Iris Oifigiuil(Irish State Gazette) - legal gazette - http://www.oireachtas.ie (click on 'Legislation')
  http://www.irisoifigiuil.ie (secondary legislation)

  Office of Public Works
  Government Supplies Agency
  – част от службата за обществена дейност

  Безплатен

  PDF

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1ie.htm

  Италия – “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (Official Gazette of the Italian Republic) - legal gazette - http://www.normeinrete.it

  Ministero della Giustizia - Direzione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Ministry of Justice - Directorate of the Official Gazette of the Italian Republic) – част от министерство на правосъдието

  Безплатен

  ASCII и PDF от 1989

  Не, но е внесен законопроект за приравняване на електронното с хартиеното издание

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1it.htm

  Кипър – “Epissimi Efimerida tis Dimokratias tis Kyprou(Official Gazette of the Republic of Cyprus) - legal gazette - http://www.cygazette.com