IME

Институтът за пазарна икономика е удостоен с наградата “Темпълтън”

16.12.2006