IME

Най-после регистър на обществените поръчки

16.12.2006

Както пишем от 1998 г., публичността на поръчките и договорите, които централните власти и общините сключват за да доставка на стоки и услуги, е предварително и неотменимо условие за тяхната ефективност, за рационалното изразходване на средствата на данъкоплатците и за качеството на публичните финанси.

 

През тази седмица бе открит общият регистър на тези поръчки. По неизвестни причини, това става с подкрепата на американското правителство. Сякаш за толкова години не е било възможно, отчетността за харченето на чужди пари да бъде постигната в рамките на средствата от бюджета и сякаш данъчните долари на американските граждани са единствения източник за финансиране на отчетността на българското правителство пред гражданите на страната.

 

Така или иначе, по-добре късно, отколкото никога, събитието е похвално.

Ако посетите обаче в съответната страница в Интернет (http://www1.government.bg/rop), ще видите следното:

 

1.       Има списък на обявените поръчки,

2.       Няма списък на изпълнението,

3.       Няма критерии на подбор,

4.       Няма договори за възлагане,

5.       Няма информация за промяна на договорите в процеса на изпълнение и възможните финансови и други условия на тази промяна,

6.       Липсва възможност за обобщена информация и сравнения.

 

Единствената обща статистика е тази, представена в долната таблица.

 

Сключени договори по ценови диапазони

 

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

цена

брой

брой

брой

брой

брой

брой

брой

над 600 000 лв.

24

348

446

258

286

198

26

от 30 000 лв. до 50 000 лв.

18

664

655

519

379

286

45

от 50 000 лв. до 600 000 лв.

82

1 864

2 063

1 685

1 322

1 101

169

от 0 лв. до 30 000 лв.

71

1 780

1 730

1 307

993

853

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пита се в задачата, ако дадете пари някому назаем, ще бъдете ли доволни да ви ги върне “в диапазон”?
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).