IME

България между Централна Европа и близките съседи на ЕС:Напредъкът на България в областта на прилагане на демократични процедури в областта на държавното управление

16.12.2006

 

В предишни издания на този Преглед се опитвах на представя възгледите научастниците в Солунския регионален форум (февруари 2005 г.) на Организациятаза Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) за мястото на района вчуждестранните инвестиции и за границите за маневриране (възможните насоки)на икономическата политика в тези страни. Естествено мен ме интересувашеи продължава да ме интересува преди всичко България.

Доколкото ОИСР (съответно Центърът за икономическо развитие на ОИСР) емозъчният тръст на ОЧИС, естествено е да се отделя основно внимание на товадоколко отделните страни се доближават до определени стандарти на държавнотоуправление. Все пак ОИСР е признат авторитет по темата. В основата на сравненията,направени по-долу са разработки на двама известни специалисти – Стефан Яконзони Сезар Кордоба Новион.

Ето как изглеждат балканските страни, страни според анкета на ОИСР, попълненаот съответните централни администрации и експерти от Париж (оценките сапо петобалната система, 5 е „добре” – съответствие на стандартите на ОИСР,1 – „зле”).

Етап на замисляне на политиката и законодателството

 

Планиранена законодателството

Оповестяванеи период за коментари

Активниконсултации

Достъпностна проектите

Анализна въздействията

Албания

Не еясно

Не еясно

1

3

1

Босна и Херцеговина

2

1

2

2

1

България

3

1

3

3

3

Македония

2

2

1

2

1

Молдова

2

1

2

2

2

Румъния

2

2

4

 

2

Сърбия

2

1

3

3

3

Хърватска

2

1

2

3

2

Черна гора

2

1

3

3

1

Очевидно е, че България изглежда по-добре от Румънияи балканските съседи на ЕС. Макар и най-напред от всички, нашата странаняма нито една оценка, която да е по-висока от средна. Било е трудно дасе твърди, че оповестяването на замисъла е било навременно, а периодътза коментари е достатъчен. Ако оценката по този показател е „зле” (катов Босна и Херцеговина, Молдова, Хърватска, Сърбия и Черна гора), не еясно защо и как се стига до оценка „среден” при оценка и анализ на въздействиятана политиката и законодателството. За оценката и анализа се изискват време,информация и умения. Те са налице само по изключение. Достатъчен е прегледатна мотивите към проектозаконите, за да се убеди човек. Хората, които следятдори не толкова отблизо правенето на политика и закони в България знаят,че предварителната оценка на ползи и разходи далеч не вече наложила сепрактика. Това ще рече още, че консултациите са активни, но не и ефективни.Вероятно някой е гледал прекалено положително на обстоятелствата и можеби е поизкривил оценките нагорe.

Етапна прилагане на политиката и законодателството

 

Мълчаливосъгласие

Премахване на разрешенията

Реформа на инспекциите

Албания

1

1

Не еясно

Босна иХерцеговина

1

2

3

България

3

2

2

Македония

1

1

2

Молдова

2

2

1

Румъния

3

3

2

Сърбия

Не еясно

1

1

Хърватска

Не еясно

2

3

Черна гора

1

2

2

При прилагането на законодателството картината нее по-обективна. Реформа в инспекциите изобщо не е започнала (каквото еположението в Босна и Херцеговина, Хърватска и Черна гора) и затова Българияби трябвало да бъде по-близо до Молдова и Сърбия. По повод мълчаливотосъгласие положението у нас е много по-зле отколкото в Румъния. У нас тосе прилага за отделни действия и сделки, а там при почти всички регистрационнирежими, включително регистрацията на фирми.

Съдебнии административни спорове и изпълнение на договорите

 

Търговскиспорове в съда (дни)

Защитана права в административните съдилища (дни)

Времеза защита на договорите

Албания

Не еясно

Не еясно

220

Босна и Херцеговина

Не еясно

60(Федерация Босна) и 270 (Република Сръбска)

630

България

Не еясно

Не еясно

410

Македония

120-180

120-180

509

Молдова

180

360 (първаинстанция)

210

Румъния

180

Не еясно

225

Сърбия

Не еясно

Не еясно

1 028

Хърватска

150(средна продължителност на всички спорове)

510(първа инстанция)

330

Черна гора

90

30-120

Не еясно

Източник: Световна банка, ОИСР

По тези показатели България е значително по-злеот Хърватска. Т.е. тя се доближава до страни, които преди десет годинибяха раздирани от гражданска война. Дори Черна гора изглежда доста добре.Не ясно как е пресметнато времето за защита на договорите в Албания– вероятно това става по изцяло извън съдебни методи.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).