IME

Покана

16.12.2006

На 15 февруари т.г., от 18 ч. в зала 4053 в УНСС Обществото Фридрих Хайек(www.hayek-bg.org) ще проведе семинарна тема Съзидателната роля на предприемача за икономическото развитие:теорията на Йозеф Шумпетер. Основният доклад ще бъде изнесен отдоцент д-р Петя Танова. 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).