IME

Криво разбраната либерализация на енергетиката

15.12.2006

През седмицата от Министерството на енергетиката, Минната камара и синдикатите“Подкрепа” и КНСБ поискаха правителството да въведе мито за внос на въглища,за да защити мините. От енергийното министерство вече са изпратили писмодо финансовото с искане за въвеждане на мита. Мотивът за това е, че вноснитевъглища са по-евтини от местното производство.

Като цяло либерализацията в енергетиката върви бавно и мъчително. Същественпроблем в тази връзка е разбирането, че търговията трябва да се либерализира,но без това да води до внос на по-ниски цени от местното производство. Самоче въвеждането на вносни мита би означавало по-високи цени за електроенергиятаза всички потребители. Така че ситуацията изглежда по следният начин – дали7,9 млн. потребители трябва да плащат всеки месец по-високи сметки, за дамогат да просъществуват малко по-дълго няколко предприятия. Спорен е и въпросът,дори ако се въведат мерки ограничаващи вноса, дали това ще помогне за финансовотостабилизиране на мините в България.

Либерализирането на даден пазар по никакъв начин не означава, че държавататрябва да се намесва всеки път когато вносът на дадена суровина е по-евтинот вътрешното производство. Подобен подход би бил много по-подходящ за плановатаикономика, но не и за “действаща пазарна икономика” като българската. Освобождаванетона търговията неминуемо ще доведе до фалита на някои фирми, но за сметкана това потребителите ще получават все по-качествен и по-евтин продукт,а неконкурентните предприятия ще се насочат към други пазарни сегменти спо-добри конкурентни позиции.

Особено погрешно е, ако се действа по системата – пазарът е либерализиран,но правителството ще въвежда защитни мерки от време на време, когато реши.Това ще доведе до постоянни искания и непредвидимост на средата на бизнес.Липсата на предвидимост и ясни условия ще намали интереса на местни и чуждиинвеститори да вложат парите си в енергетиката.

След продажбата на електро-разпределителните дружества (което безспорнобеше стъпка в правилната посока) беше логично да се помисли за приватизациятана ТЕЦ-овете и ВЕЦ – овете, като преди това ясно се определят условиятаза бизнес на тези пазари (което изключва въвеждането на защитни мита дории временно). Едно такова развитие би позволило привличането на “свежи” парив отрасъла, което е предпоставка за постигане на по-висок производственкапацитет и по-добри ценови условия в резултат засилването на конкуренцията.

Освен това правителството бърза да започне строителството на втора атомнацентрала преди да е станало ясно какво ще се случи с търсенето и предлаганетона електроенергия предвид частичната либерализация на пазара. Може да сеокаже, че тази огромна инвестиция ще бъде напълно неоправдана и данъкоплатцитеще трябва да плащат по-висока цена години наред, за да се изплати инвестицията.Освен това не е ясно, при положение, че от правителството описват проектакато изключително изгоден, защо да не се реализира от частни инвеститорибез държавни гаранции?

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).