IME

Цитатна седмицата

15.12.2006


Държавните проекти не се извършват чрез чудодейната сила на магическижезъл. Те се заплащат от средства, отнети от гражданите.


Лудвиг фон Мизес