IME

Докладът за образованието - най-после на сайта на МФ

15.12.2006

През изминалата седмица тайният доклад на Министерството на финанситеза образованието беше качен на интернет сайта на Института за пазарна икономикаи по този начин стана публично достояние. В резултат на това от 9 септемвритози доклад вече е достъпен и на страницатана Министерството на финансите в интернет. Надяваме се в бъдеще документитеда се публикуват на страницата на МФ още когато бъдат оповестени, а не дасе налага неправителствени организации като Коалиция 2000 или ИПИ да гиправят обществено достояние. Защото публичността държавните документи еедин от най-важните критерии за развитие и цивилизованост на съвременнитеобщества.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).