IME

Ние препоръчваме

15.12.2006


Какво е общото между комунизма и фашизма, как възниква и се развиванемския нацизъм и тоталната държава прочетете в книгата на Лудвиг фонМизес Всемогъщото правителство: Появата на тоталната държава и тоталнатавойна, достъпна в интернет сайта на института Мизес:


Omnipotent Government:The Rise of the Total State and Total War by Ludwig von Mises